Gwyliwch y fideo

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Cymru ar raddfa fechan

Clogwyni trawiadol, traethau euraidd, dolydd breision, mynyddoedd mawreddog ac amrywiaeth heb ei ail. Lle arall ond Cefn Gwlad ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg?

Mae pob cwr o'r ardal brydferth hon yn gyforiog o hanes. Yn wir, mae fel Cymru ar raddfa fechan. Mae popeth o fewn cyrraedd.  Cestyll, tafarndai hynafol, plastai hynod, arfordir garw ac eglwysi hardd, i gyd o fewn 28 milltir o olygfeydd arfordirol sydd hefyd yn cynnwys pentrefi, trefi, hanes a chwedlau. Mae yma bopeth sydd ei angen ar gyfer gwyliau gwych.

Os ydych yn chwilio am rywbeth ychydig yn fwy egnïol, mae'r ardal hon yn ddelfrydol gan ei bod yn cyfuno atyniadau naturiol a hanesyddol, â chwaraeon a gweithgareddau cyffrous, yn enwedig syrffio a chwaraeon dŵr eraill. Mae hefyd yn gymuned fodern lewyrchus â threfi hynafol, diddorol lle y dewch o hyd i gynhyrchion lleol yn ogystal â chanolfannau mawr ar y cyrion yn cynnwys siopau cadwyn cenedlaethol adnabyddus.

Os mai bwyd a gwin blasus yng nghwmni ffrindiau sy'n mynd â'ch bryd, mae digon o gyfleoedd i fwynhau bwytai bach hyfryd â golygfeydd o'r bryniau neu'r arfordir. Ymlaciwch a mwynhewch sioe gerdd neu sioe adloniant yn un o'r theatrau proffesiynol. Treuliwch noswaith dan y sêr mewn cyngerdd awyr agored neu ffair. Neu ewch am dro i fwynhau awel gynnes yr arfordir.

Yma yng Nghefn Gwlad ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg cewch fod mor egnïol ag y dymunwch, neu ddilyn esiampl y bobl leol ac ildio i'r awyrgylch a'r agwedd hamddenol at fywyd. A'r cyfan ym mhwynt mwyaf deheuol Cymru.

Rydych wedi cymryd y cam cyntaf at ymlacio trwy godi'r llyfryn, nawr gorffennwch y daith; dewch i brofi Cymru ar raddfa fechan!
Ymunwch â ni ar Facebook
Newyddion Diweddaraf
Digwyddiadau i ddod
Gweld y calendr digwyddiadau »
Chwilio

Bridgend County Borough Council Bridgend Tourism Association
Cofrestru ar gyfer Cylchlythyr   Cofrestrwch i dderbyn diweddariadau SMS  
Dad-danysgrifio o rybuddion SMS