Gwyliwch y fideo

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Llwybr Arfordir Cymru

Mae Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn gartref i ddim ond 11½ milltir o Lwybr Arfordir Cymru sy'n 870 milltir o hyd, ond, bachan, rydym yn gwneud y mwyaf ohono!

Mae'n cynnwys 11½ milltir o dwyni dramatig, traethau arobryn, cestyll
deniadol a Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol.

Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Dyfarnwyd statws Arfordir Treftadaeth i'r arfordir trawiadol yma yn 1972,
ac mae'n gyfle i weld clogwyni mawreddog, traethau euraid a childraethau
hardd.

MEWN PRYNHAWN:

Canolfan Cynffig i Borthcawl
4.5 milltir / 7km

Mae Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig yn gartref i degeirianau gwyllt, pryfed a mathau eraill o fywyd gwyllt, ac mae'n lle gwych i gychwyn y daith gerdded bleserus yma sy'n cynnwys rhai o'r traethau gorau yng Nghymru ar gyfer syrffio a chwaraeon dŵr. Byddwch yn cerdded yn agos at Dŷ'r Sger (Sker House), y cartref hanesyddol sydd, yn ôl rhai, yn llawn bwganod ac a oedd yn sail i nofel R D Blackmore, The Maid of Sker. (Bws)

Ogwr a Merthyr Mawr

5.5 milltir / 9km

Taith gerdded gron sy'n dechrau yng ngorsaf drenau Pen-y-bont ar Ogwr. Mwynhewch weld y bythynnod to gwellt a dolydd pentref Merthyr Mawr cyn croesi'r cerrig sarn eiconig i adfeilion dramatig Castell Ogwr.


Ymunwch â ni ar Facebook
Newyddion Diweddaraf
Digwyddiadau i ddod
Gweld y calendr digwyddiadau »
Chwilio

Bridgend County Borough Council Bridgend Tourism Association
Cofrestru ar gyfer Cylchlythyr   Cofrestrwch i dderbyn diweddariadau SMS  
Dad-danysgrifio o rybuddion SMS