Bridgend Bites Image
Tŷ Gwledig Bryngarw
113 erw o barc gwledig
Click to play video
Bridgend Bites Image
Coed y Mwstwr
Plasty Fictoraidd ymhell o fwrlwm bywyd
Click to play video
Bridgend Bites Image
Best Western Heronston Hotel
Spa Hotel close to Bridgend
Click to play video
Bridgend Bites Image
Ysgubor a Choetsiws
Fferm Tŷ Tanglwyst
Click to play video
Chwiliwch am leoedd i aros ym Mhen-y-bont ar Ogwr
Beth maent yn ei ddweud


  Gofynnwch Pen-Y-Bont gwestiwn

  Os gwelwch yn dda mewnbwn y cymeriadau o'r blwch gwyrdd yn y blwch testun isod. Os gwelwch yn dda nodi bod hyn yn achos sensitif

  Aros

  Mae'r llety a restrir i gyd wedi cael eu graddio yn ôl ansawdd felly gallwch wneud eich dewis yn hyderus, gan wybod bod pob man wedi cael gradd sêr yn ôl yr ansawdd a'r cyfleusterau a gynigir.

  Mae graddau sêr yn golygu y gallwch fod yn sicr o'r safonau, a dewis y llety sy'n berffaith i chi. Croeso Cymru / yr AA yw'r unig asiantaethau archwilio yng Nghymru, ac maent wedi archwilio dros 5,000 o safleoedd. Gall y bwlch rhwng ymweliadau fod yn hirach yn achos eiddo a weithredir gan asiantaethau hunanddarpar.

  O bryd i'w gilydd ni fu modd ymweld â'r llety cyn cyhoeddi. Yn yr achosion hyn, nodir bod yr eiddo yn disgwyl cael ei raddio. Y SÊR yw eich arweiniad i ansawdd. Mae'r Cynllun Graddio Ansawdd Sêr yn berthnasol i bob math o lety.

  Gwnewch sylw »

  Sylwadau diweddaraf
  Ymunwch â ni ar Facebook
  Newyddion Diweddaraf
  Digwyddiadau i ddod
  Gweld y calendr digwyddiadau »
  Chwilio

  Bridgend County Borough Council Bridgend Tourism Association
  Cofrestru ar gyfer Cylchlythyr   Cofrestrwch i dderbyn diweddariadau SMS  
  Dad-danysgrifio o rybuddion SMS