Chwistrelliad Cyflym o Adrenalin: syrffio, beicio mynydd, dringo

Y Ganolfan Antur!

Beth am dreulio diwrnod allan llawn adrenalin gyda’ch ffrindiau yn Adventures Wales? Neidio ar feic pedair olwyn a rasio i'r terfyn, cydio mewn gwn peli paent a meddiannu'r faner neu wisgo harnais a dringo’r wal yn yr amser cyflymaf posibl. Os ydych chi'n chwilio am ffordd o dreulio diwrnod o hwyl ac antur, Pen-y-bont ar Ogwr yw’r lle i chi. Perffaith!

View »
Syrffio Tonau Cymru!

Beth am gydio yn eich bwrdd, gwisgo’ch siwt wlyb a syrffio rhai o’r tonnau gorau sydd gan y DU i’w cynnig? Bae Rest yw’r man gorau ar gyfer syrffio ym Mhorthcawl, ac yno y mae pawb sydd wrth eu boddau â chwaraeon dŵr yn heidio. Mae’r tonnau’n wych drwy gydol y flwyddyn, does dim traeth gwell ar gyfer gwersi syrffio neu syrffio’r tonnau gyda’ch ffrindiau. Perffaith!

View »
Mwd a Mynyddoedd!

Beth am dreulio’r dydd yn rasio o amgylch llwybrau beicio mynydd Pen-y-bont ar Ogwr? Mae’r llwybrau yn Darren Fawr yn rhai o’r goreuon sydd ar gael yng Nghymru, felly beth am fynd i fyny i’r cymoedd gyda’ch ffrindiau gorau a chael hwyl yn rasio trwy’r coetir trawiadol i’r gwaelod. Gallech hyd yn oed gymryd hoe a threulio amser yn mwynhau’r golygfeydd. Perffaith!

View »

Captial Region Tourism

Ymunwch â ni ar Facebook
Newyddion Diweddaraf
Digwyddiadau i ddod
Gweld y calendr digwyddiadau »
Chwilio

Bridgend County Borough Council Bridgend Tourism Association
Cofrestru ar gyfer Cylchlythyr   Cofrestrwch i dderbyn diweddariadau SMS  
Dad-danysgrifio o rybuddion SMS