The goings on in and around Bridgend

O'r tafarn i'r traeth: rhowch gynnig ar rai o lefydd mwyaf cyfeillgar i gŵn ym Mhen-y-bont ar Ogwr yr haf hwn …

Does dim un teulu eisiau gadael ei ffrind pedair coes gartref yr haf hwn. Yn ffodus, gyda detholiad o dafarndai a chaffis dymunol a thraethau gwych lleol, mae sir Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnig croeso cynnes o ran lleoliadau sy'n gyfeillgar i gŵn. Dyma rai o'n ffefrynnau y gellir dod o hyd iddynt ledled y sir:
Tafarndai perffaith i'r pawennau …

Tafarn y Farmers Arms yn Notais

Yn debyg i lawer o'n lleoliadau, mae tafarn y Farmers Arms yn Notais yn cynnig croeso cynnes i gyfeillion blewog ymlacio yn ardal y bar yn eu tafarn draddodiadol. Mwynhewch ddiwrnod allan yn y cefn gwlad o amgylch a rhowch wobr i'ch hun gyda phryd o fwyd cartref a chwrw go iawn tra bod eich cyfaill pedair coes yn mwynhau seibiant haeddiannol.

https://www.thefarmersarmsnottage.co.uk/

Tafarn y Jolly Sailor yn Nhrenewydd yn Notais
Ymlaciwch ym mar y Jolly Sailor, sy'n agos iawn at dwyni tywod helaeth Merthyr Mawr. Gadewch i'ch cŵn redeg o gwmpas ymhlith y twyni tywod tonnog cyn dod â'ch antur i ben yn y Jolly Sailor, lle y byddant yn hapus i ddarparu lluniaeth i chi a'ch ci dorri syched.

Tafarn The Globe Inn, Porthcawl
Tro bach yn unig o dri thraeth gwych Porthcawl (Traeth y Drenewydd yn Notais, Bae Trecco a Sandy Bay), gallwch alw heibio am seibiant bach yn y Globe Inn. Gyda'r tu fewn o'r hen deip croesawgar, byddwch chi a'ch ci yn teimlo'n gartrefol iawn yn y sefydliad clasurol hwn.
https://www.facebook.com/pages/The-Globe-Inn/168510599829887

Tafarn y Saltwater Inn, Porthcawl
Wedi'i leoli gerllaw marina Porthcawl, gallwch fwynhau themâu morwrol Tafarn y Saltwater Inn ar ôl mynd am dro yn edrych dros y golygfeydd arfordirol. Gwnewch yn siŵr eich bod yn blasu peint o Saltwater Hop - mae 10% o bob peint a gaiff ei werthu yn mynd yn uniongyrchol at Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Badau Achub (RNLI) Porthcawl.
www.saltwaterinn.co.uk

Caffis cyfeillgar i'r cŵn …
Potting Shed, Drenewydd yn Notais
I fodloni eich chwant am fwyd, rhowch gynnig ar y prydau ysgafn yn y caffi cyfeillgar i gŵn sy'n llechu yn Nhrenewydd yn Notais, Porthcawl. Mae'r Potting Shed yn cynnig amrywiaeth o seigiau deli y gallwch eu mwynhau tra bo'ch ffrind gorau yn ymlacio wrth eich ymyl.

Coffi Co, Harbwr Porthcawl
Wedi'i leoli yn adeilad eiconaidd Jennings, rhwng y marina a'r môr, ewch i Coffi Co i fwynhau coffi, eu coctels coffi eiconig a bwyd ffres. Mwynhewch heulwen yr haf a golygfeydd o lan y môr gyda'ch ffrind gorau ar y cadeiriau cynfas ar y teras tu allan.
coffico.uk/locations/porthcawl


Te prynhawn (ac ymarfer corff) sy'n addas i anifeiliaid anwes
Ac ar gyfer y seibiant eithaf sy'n gyfeillgar i gŵn, mae Gwesty Coed y Mwstwr, sydd bellach yn cynnig te prynhawn i'r ci, yn ogystal ag ystafelloedd cyfeillgar i gŵn ar gyfer aros dros nos. Rhowch faldod i'ch anifail anwes gyda phrynhawn yn llawn moethusrwydd gyda'r fwydlen hon o ddanteithion i'r ci, gan gynnwys bisgedi cig moch a menyn pysgnau ar ffurf esgyrn a brownis samwn a thaten felys.
Ac os ydynt wedi ei gorwneud hi, mae'r gwesty hwn hefyd yn gartref bellach i gwrs ystwythder i gŵn bach lle y byddant yn gallu llosgi'r calorïau ychwanegol hynny.

Traethau sy'n gyfeillgar i gŵn …
Traeth Bae Drenewydd yn Notais
Yn wahanol i Rest Bay gerllaw, bydd perchnogion cŵn wrth eu bodd ynglŷn â medru ymweld â Bae Drenewydd yn Notais drwy gydol misoedd yr haf. Cerddwch ar hyd traeth tywodlyd bae dwyreiniol Porthcawl, sy'n dod i ben ger Trwyn Drenewydd yn Notais. Wedi'i lleoli gerllaw twyni tywod eiconig Merthyr Mawr, mae'r ardal hon yn lleoliad gwych i ymlacio a gwerthfawrogi aer yr arfordir.

Traeth Sger
Traeth Cynffig (a gaiff ei adnabod yn lleol fel Traeth Sger) yw'r mwyaf gorllewinol o draethau Porthcawl a gellir ei gyrraedd dim ond drwy gerdded o Rest Bay neu Warchodfa Natur Genedlaethol Cynffig. Yn dywodlyd ac yn wastad ar y cyfan, mae'n cael ei ddefnyddio gan bobl leol yn bennaf, gan ei wneud yn un o'r traethau tawelaf ym Mhorthcawl, ac mae cŵn yn cael eu caniatáu drwy gydol y flwyddyn.

Traeth Bae Pinc
Tro o ryw 15 munud o Rest Bay, mae traeth tawelach Porthcawl yn boblogaidd gyda phobl leol a syrffwyr; mae ganddo lan serth o gerrig mân i lawr at y traeth euraidd. Mae effaith farblen binc unigryw ar y creigiau ar dop y traeth ac oddi yma y daw'r enw Bae Pinc.


Ac i gloi … sesiwn tynnu ffotograffau ar gyfer eich ci!
Mae Parc Gwledig Bryngarw yn cydweithio gyda Katrina Bartlett Media i gynnig diwrnod llawn o sesiynau tynnu ffotograffau o gŵn ar 2 Awst. Am £5 yn unig, fe gewch sesiwn fach deg munud o dynnu ffotograffau naill ai yn y stiwdio dan do dros dro neu yn yr awyr agored os yw'r tywydd yn caniatáu hynny. Byddwch yn derbyn un ddelwedd ddigidol wedi'i golygu o'ch ci gyda ffotograffau ychwanegol hefyd ar gael.
http://www.bryngarwcountrypark.co.uk/cy/


Bridgenddog

Sun, sea and suspicious minds: why you have to visit Bridgend this summer

Following the hugely successful debut of the Healthspan Porthcawl 10K at the weekend where more than 3,000 runners and supporters enjoyed picture perfect conditions, we are firmly in summer mode! Boasting some of Wales' best beaches, countryside and community spirit, visitors can enjoy lively carnivals, exhilarating watersports and unique events all summer long. Here are five events you have check out in Bridgend this summer.

Screenshot 2019-07-16 At 11.42.09

Porthcawl Carnival, 20th July 

Embark on a 'year of discovery', the theme of this years Porthcawl Carnival. This annual day of seaside celebration brings visitors and residents together with a vast array of colourful floats for the parade that winds through the town centre. In previous years we have seen lobsters, pirates, surfers and even Arabian belly dancers take over the streets of Porthcawl. Those lining the streets can show their appreciation for the Porthcawl emergency services, who will be leading the parade. In addition to the parade, at the carnival field there is free entertainment for all, including live music, and plenty of activities to keep the kids busy. Be sure to explore the quirky travelling fair with food, drink and gift stalls. Saturday 20th July at Porthcawl town centre, 2pm. free to attend. www.porthcawlcarnival.weebly.com

 

The Pirates of Porthcawl, 27th July

Get ready to walk the plank as Porthcawl is taken over by pirates! Head down to 'Pirates Village' on the Promenade where promising young pirates can climb aboard the ship and receive a treasure map and their very own pirate goodie bag. Follow the map to find pieces of silver, crack the secret code and win a prize. There will also be a swashbuckling parade, live music all day, nautical-themed face painting, a puppet show and a guest appearance from none other than Captain Jack Sparrow himself. After a long day of exploring the high seas, try some of the delicious street food on offer around the harbour. Saturday 27th July, 10am - 5pm. Register online for free: www.porthcawlpirates.club/register/

 

AquaX UK Championships, 27th July - 28th July

The P1 AquaX UK championships will conclude in Porthcawl for the second consecutive year this summer. The world's fastest growing jetski competition will take place in Newton Bay, offering perfect views across the course from the beach. Free to attend, spectators will have plenty of action to keep them occupied, with 12 races taking place over two days. A mixture of sprint and enduro races will test the riders skill, speed and stamina to the absolute limit, with one individual being crowned the UK champion. Located next to the Merthyr Mawr Sand Dunes and a ten minute walk from the picturesque town of Newton, Newton Bay is an idyllic backdrop to what is sure to be one of Wales' most high octane events of the summer. Saturday 27th July - Sunday 28th July. Race times TBA. www.p1aquax.com/Porthcawl/2019

 

Porthcawl RNLI's RescueFest 2019, 28th July

Join the Royal National Lifeboat Institution (RNLI) in Porthcawl this summer for #RescueFest2019. The free, family friendly open day and rescue demonstration event is now in its second year and packed with exhilarating demonstrations and displays by the RNLI, emergency services and other organisations. In addition, visitors can join the everyday heroes for RIB blast boat rides, craft stalls, face painting, newfoundland dog displays, live music and more. RescueFest is organised by the busiest RNLI lifeboat station in Wales, Porthcawl RNLI, and funds raised during the day go towards helping save lives at sea. Saturday 28th July, 11am-5pm, Free entry. www.porthcawl-lifeboat.co.uk/rescuefest2019

 

Folk music, bushcraft and blue suede shoes: other events to keep your eye on

Between The Trees festival is a unique music, natural science and art festival set in a 100-acre woodland site amongst the lush greenery of Merthyr Mawr National Nature Reserve. Listen to amazing folk and acoustic music or get creative with bushcraft and land art workshops and learn about the local flora and fauna. Join the fun from 30th August - 1st September. For those looking for something even more quirky, check out the Porthcawl Elvis Festival, Europe's largest celebration of The King. Last year over 35,000 fans descended on the town where hundreds of events take place includingThe Elvies, the Oscar's of the Elvis world, which encourage the best Elvis impersonators to show off their talent. Saturday 27th - 28th September. www.elvies.co.uk

 


 

Haul, môr a gwledd o gerddoriaeth: pam mae’n rhaid i chi ymweld â Phen-y-bont ar Ogwr yr haf hwn

Haul, môr a gwledd o gerddoriaeth:
pam mae'n rhaid i chi ymweld â Phen-y-bont ar Ogwr yr haf hwn
Yn dilyn llwyddiant ysgubol ras 10k agoriadol Healthspan Porthcawl ar y penwythnos, lle y bu dros 3,000 o redwyr a chefnogwyr yn mwynhau'r tywydd perffaith, rydym yn barod at yr haf! Gyda rhai o'r traethau gorau yng Nghymru, cefn gwlad ac ysbryd cymunedol, gall ymwelwyr fwynhau carnifalau bywiog, chwaraeon dŵr cyffrous a digwyddiadau unigryw drwy'r haf. Dyma bum digwyddiad y mae'n rhaid i chi wybod amdanynt ym Mhen-y-bont ar Ogwr yr haf hwn.

Screenshot 2019-07-16 At 11.42.09

Carnifal Porthcawl, 20 Gorffennaf
Dewch ar 'flwyddyn darganfod', sef thema carnifal Porthcawl eleni. Mae'r diwrnod blynyddol hwn o ddathliadau ar lan y môr yn dod ag ymwelwyr a thrigolion at ei gilydd gydag amrediad eang o geir carnifal lliwgar y parêd sy'n troelli drwy ganol y dref. Yn y gorffennol, rydym wedi gweld corgimychiaid, môr-ladron, syrffwyr a hyd yn oed bolddawnswyr Arabaidd yn llenwi strydoedd Porthcawl. Bydd y sawl sy'n gwylio yn gallu dangos eu gwerthfawrogiad dros wasanaethau brys Porthcawl, a fydd yn arwain y parêd. Yn ogystal â'r parêd, ym maes y carnifal mae adloniant am ddim i bawb, gan gynnwys cerddoriaeth fyw a digon o weithgareddau i gadw'r plant yn brysur. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ymweld â'r ffair deithiol, ryfeddol lle cewch fwyd, diodydd a stondinau anrhegion. Dydd Sadwrn 20 Gorffennaf yng nghanol tref Porthcawl, 2pm. Yn rhad ac am ddim. www.porthcawlcarnival.weebly.com
Môr-ladron Porthcawl, 27 Gorffennaf
Byddwch yn barod i hwylio'r cefnfor wrth i fôr-ladron oresgyn Porthcawl! Ewch i 'Bentref y Môr-ladron' ar y promenâd lle gall egin fôr-ladron esgyn i long a chael map trysor a bag o drysorau môr-ladron. Dilynwch y map i ddod o hyd i ddarnau arian, datrys cod cudd ac ennill gwobr. Bydd hefyd parêd herfeiddiol, cerddoriaeth fyw trwy'r dydd, peintio wynebau mewn steil morwrol, sioe bypedau a bydd Capten Jack Sparrow ei hun yn ymweld. Ar ôl diwrnod hir yn archwilio'r cefnfor, dewch i flasu ychydig o'r bwyd stryd blasus sydd ar gael o gwmpas yr harbwr. Dydd Sadwrn 27 Gorffennaf, 10am - 5pm. Cofrestrwch ar-lein yn rhad ac am ddim:
www.porthcawlpirates.club/register/

Pencampwriaethau AquaX UK, 27 - 28 Gorffennaf
Daw pencampwriaethau P1 AquaX UK i ben ym Mhorthcawl am yr ail flwyddyn yn olynol yr haf hwn. Bydd y gystadleuaeth sgïo jet, sy'n mynd o nerth i nerth, yn digwydd ym Mae'r Drenewydd yn Notais, ac yn cynnig golygfeydd perffaith ar draws y cwrs o'r traeth. Yn rhad ac am ddim, bydd digon i ddenu sylw'r gwylwyr, gyda 12 ras yn cael eu cynnal dros ddeuddydd. Cymysgedd o rasys sbrintio a dygnwch a fydd yn profi sgiliau, cyflymder a stamina'r rhai sy'n rasio i'r eithaf, gydag unigolyn yn cael ei goroni yn bencampwr y Deyrnas Unedig. Wedi'i leoli ger twyni tywod Merthyr Mawr a dim ond deg munud ar droed o dref brydferth y Drenewydd yn Notais, mae Bae'r Drenewydd yn Notais yn lleoliad delfrydol ar gyfer yr hyn sy'n siŵr o fod yn un o ddigwyddiadau mwyaf cyffrous yr haf. Dydd Sadwrn 27 - dydd Sul 28 Gorffennaf. Amseroedd y rasys i'w cadarnhau. www.p1aquax.com/Porthcawl/2019
Gŵyl Achub RNLI Porthcawl 2019, 28 Gorffennaf

Ymunwch â Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Badau Achub (RNLI) ym Mhorthcawl yr haf hwn ar gyfer #RescueFest2019. Mae'r diwrnod agored hwn i'r teulu a'r digwyddiad arddangos sgiliau achub, sy'n rhad ac am ddim, bellach yn ei ail flwyddyn ac yn llawn arddangosfeydd ac arddangosiadau cyffrous gan yr RNLI, y gwasanaethau brys a sefydliadau eraill. Yn ogystal, gall ymwelwyr ymuno â'r arwyr bob dydd ar gyfer reidiau mewn cychod cyflym RIB, stondinau crefft, peintio wynebau, arddangosfeydd cŵn newfoundland, cerddoriaeth fyw a mwy. Mae RescueFest yn cael ei threfnu gan orsaf bad achub brysuraf Prydain, RNLI Porthcawl, ac mae'r arian sy'n cael ei godi yn ystod y dydd yn mynd tuag at helpu i achub bywydau ar y môr. Dydd Sadwrn 28 Gorffennaf, 11am - 5pm, mynediad yn rhad ac am ddim. www.porthcawl-lifeboat.co.uk/rescuefest2019
Cerddoriaeth werin, coedwriaeth a thipyn o Elvis: digwyddiadau eraill i gadw llygad arnynt

Mae gŵyl Between the Trees yn ŵyl unigryw o gerddoriaeth, gwyddorau naturiol a chelf sydd wedi'i lleoli mewn safle coetir 100 o erwau yng ngwyrddlesni Gwarchodfa Natur Genedlaethol Merthyr Mawr. Gwrandewch ar gerddoriaeth werin ac acwstig wych neu byddwch yn greadigol gyda gweithdai coedwriaeth a chelf tir a dysgwch am y planhigion ac anifeiliaid lleol. Ymunwch yn yr hwyl o 30 Awst i 1 Medi. I'r rhai sy'n chwilio am rywbeth mwy gwahanol fyth, dewch i fwynhau Gŵyl Elvis ym Mhorthcawl, dathliad mwyaf Ewrop o'r Brenin. Y llynedd, daeth dros 35,000 o ffaniau i'r dref lle mae cannoedd o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal, gan gynnwys The Elvies, gwobrau Oscar byd Elvis, sy'n annog dynwaredwyr gorau Elvis i ddangos eu talent. Dydd Sadwrn 27 - dydd Sul 28 Medi. www.elvies.co.uk

 


Why Bridgend County is the ultimate summer hotspot for golfers

Not many of us can enjoy work against a backdrop of deep blue ocean and Wales' number one golf course. Located in Rest Bay, TheRoyal Porthcawl Golf Club is widely recognised as the best in Wales and its links course is set to rival any in the world. From its newly refurbished accommodation to all the best things to do in the area, House Manager Joanne Hoskin tells us why we must pay it a visit this summer.

Profile Joanne Hoskine with the British Senior Open trophy, won at The Royal Porthcawl twice in 2014 and 2017.

Tell us about your role at Royal Porthcawl

I've worked at The Royal Porthcawl for 16 years and I absolutely love it! We're in a fantastic place - it's like a ship overlooking the sea. Whether it's really stormy or the heat of summer, we've got fantastic views every day.  

 

Could you talk us through the history of the club?

Our clubhouse dates back to 1891 and was built for Queen Victoria's Jubilee. It showcased in Crystal Palace before making the pilgrimage to Rest Bay. It was the cutting edge of architecture in its day! We recently hosted the Welsh Senior Open and the Senior Ryder Cup. We've got lots of exciting things in the pipeline too.

 

What makes Bridgend such a great golfing destination?

Rest Bay - and our course - is very special. It's steeped in history with a beautiful coastline. Everyone who comes to play here leaves with special memories. Not being a golfer myself, I make the most of all the coastal walks we have nearby. I particularly like the walk past Sker House. I'm more on the food and drink side of things! We've got wonderful food in our restaurant. We always try and get locally sourced food and always support the local breweries at our bar.  

 

What does Royal Porthcawl have to offer visitors?

We offer excellent accommodation for parties up to 12 who are travelling from far away. We've got nine rooms and can accommodate groups of up to 12. We've had some new bathrooms put in and we are improving our bedrooms in August so it will all be new for summer. We're really excited about it.

 9754

What do you love about Bridgend County as a destination?

There's always somewhere to go for a nice walk. We don't have to go far in the motorhome to feel like we're getting away. We like to visit all the parks like Bryngarw Park and we will often take the motorhome somewhere to enjoy tea overlooking the sea. It's great for getting a break from everyday pressures. The baby also loves Wiggleys Fun Farm!

 

If you were planning the perfect weekend in Bridgend County, what would be on the itinerary?

I would definitely have a good walk on a nice day. Probably around the harbour and up to Rest Bay. I'd also have some nice food around Porthcawl town. The Harbour Bar and Kitchen is always fantastic and we're big fans of Isabella's Brasserie. We'd probably go further out on a Sunday, maybe have a walk through Ogmore and Merthyr Mawr.

 The Clubhouse & 18th Green

What's coming up at Royal Porthcawl for visitors this summer?

Keep an eye on the website for our open days. We offer packages with golf and food included and have got great Green Fees rates which allow visitors to play on our greens as a guest. These include a full Welsh breakfast or a two course lunch Monday-Friday so you can enjoy your food overlooking Rest Bay.

 

Looking for somewhere to play golf in Bridgend County? Check out some of our fantastic golf courses in the area:

Royal Porthcawl Golf Club

Maesteg Golf Club

Pyle & Kenfig Golf Club

Coed-y-mwstwr Golf Club

The Grove Golf Club

 

 

 

 

 

Pam mai Sir Pen-y-bont ar Ogwr yw'r lle gorau ar gyfer golffwyr yn yr haf

Nid oes llawer ohonom sy'n gallu mwynhau ein gwaith gyda golygfeydd o fôr glas, dwfn a chlwb golff gorau Cymru.  Wedi'i leoli yn Rest Bay, mae Clwb Golff Royal Porthcawl yn cael ei gydnabod yn eang fel y gorau yng Nghymru a gall ei gwrs gystadlu gyda'r goreuon yn y byd.  O'i lety sydd newydd gael ei ailwampio i'r pethau gorau i'w gwneud yn yr ardal, mae Rheolwr y Tŷ Joanne Hoskin yn dweud wrthym pam mae rhaid i ni ymweld yr haf hwn.

 Profile

Dywedwch rywbeth wrthym am eich rôl yn Royal Porthcawl

Rwyf wedi gweithio yn Royal Porthcawl ers 16 mlynedd ac rwy' wrth fy modd yma! Rydym mewn lleoliad anhygoel - mae fel llong yn edrych dros y môr. P'un a yw'n stormus iawn neu'n chwilboeth yn yr haf, mae gennym olygfeydd anhygoel bob dydd.

 

A allech chi ddweud wrthym am hanes y clwb?

Mae tŷ'r clwb yn dyddio o 1891 a chafodd ei adeiladu ar gyfer jiwbilî'r Frenhines Fictoria. Cafodd ei ddangos yn Crystal Palace cyn mynd ar daith i Rest Bay. Roedd ar flaen y gad ym maes pensaernïaeth yn ei ddydd! Yn ddiweddar, cynhalion ni Gystadleuaeth Agored Cymru i Chwaraewyr Hŷn a'r Cwpan Ryder Hŷn. Mae gennym hefyd lawer o bethau cyffrous ar y gweill.

 

Beth sy'n gwneud Pen-y-bont ar Ogwr yn lleoliad gwych ar gyfer golff?

Mae Rest Bay - a'n cwrs ni - yn arbennig iawn. Mae'r lle'n llawn hanes gyda morlin prydferth. Mae pawb sy'n dod i chwarae yma yn gadael gydag atgofion arbennig. Dydw i ddim yn chwarae golff fy hun, ond rwy'n gwneud y mwyaf o'r llwybrau cerdded ar hyd yr arfordir sydd gerllaw. Rwy'n hoff o'r llwybr sy'n mynd heibio Tŷ'r Sger yn benodol. Mae'n well gen i'r ochr bwyd a diod! Mae gennym fwyd bendigedig yn ein bwyty. Rydym bob amser yn ceisio cael bwyd lleol a hefyd yn ceisio cefnogi'r bragdai lleol wrth ein bar.

 9754

Beth sydd gan Glwb Golff Royal Porthcawl i'w gynnig i ymwelwyr?

Rydym yn cynnig llety ardderchog i grwpiau o hyd at 12 o bobl sy'n teithio o bell. Mae gennym naw ystafell gyda digon o le i grwpiau o hyd at 12 o bobl. Mae rhai ystafelloedd ymolchi newydd wedi cael eu gosod a byddwn yn gwella ein hystafelloedd gwely ym mis Awst, felly bydd popeth yn newydd am yr haf. Rydym wedi cynhyrfu'n lan amdano.

 

Beth ydych chi'n ei garu am Sir Pen-y-bont ar Ogwr fel cyrchfan?

Mae bob amser rhywle i fynd am dro braf. Nid oes rhaid i ni fynd yn bell yn y cartref modur i deimlo fel ein bod ar wyliau. Rydym yn hoffi ymweld â'r holl barciau fel Parc Bryngarw a byddwn yn aml yn mynd â'r cartref modur i rywle gallen ni fwynhau te wrth edrych dros y môr. Mae'n grêt ar gyfer seibiant rhag y pwysau bob dydd. Mae'r babi hefyd yn dwlu ar Wiggleys Fun Farm!

The Clubhouse & 18th Green 

Pe baech yn cynllunio'r penwythnos perffaith yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr, beth fyddai'r cynllun?

Byddwn i'n mynd am dro ar ddiwrnod braf, yn sicr. O gwmpas yr harbwr, siŵr o fod, ac i fyny i Rest Bay. Byddwn i hefyd yn cael bwyd neis yn nhref Porthcawl.  Mae'r Harbour Bar and Kitchen yn fendigedig bob amser, ac rydym yn hoff iawn o Isabella's Brasserie. Bydden ni siŵr o fod yn mynd ymhellach ar ddydd Sul, efallai mynd am dro drwy Aberogwr a Merthyr Mawr.

 

Beth sydd ar y gweill yn Royal Porthcawl i ymwelwyr yr haf hwn?

Cadwch lygad ar ein gwefan ar gyfer ein diwrnodau agored. Rydym yn cynnig pecynnau sy'n cynnwys rownd o golff a bwyd ac mae gennym gyfraddau ffioedd glaslawr gwych, sy'n caniatáu i ymwelwyr chwarae ar ein cwrs fel gwesteion. Mae'r rhain yn cynnwys brecwast Cymreig llawn neu ginio dau gwrs o ddydd Llun i ddydd Gwener fel y gallwch fwynhau eich bwyd wrth edrych dros Rest Bay.

 

Yn chwilio am rywle i chwarae golff yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr?  Edrychwch ar rai o'n cyrsiau golff bendigedig yn yr ardal:

Clwb Golff Royal Porthcawl

Clwb Golff Maesteg

Clwb Golff y Pîl a Chynffig

Clwb Golff Coedymwstwr

Clwb Golff y Grove