Gwyliwch y fideo

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Traethau, Traethau...

Os yw'n well gennych chi dreulio'ch amser ar ryw draeth neu fae bach diarffordd, bydd y ffaith eich bod wastad o fewn munudau i draeth ar Arfordir Treftadaeth a Chefn Gwlad Morgannwg yn sicr o'ch plesio. Mae gennym ddewis amrywiol o draethau gwyllt a gwefreiddiol ar hyd ein 28 milltir o arfordir, gan gynnwys traeth 14 milltir y dyfarnwyd statws Arfordir Treftadaeth iddo ym 1972.

Os ydych chi, fel llawer o'n hymwelwyr eraill, yn gyfarwydd â'ch 'swell' a'ch 'wipe-out' gallwch ddewis o blith traethau fel Sker Bay, Pink Bay, Rest Bay a Southerndown sy'n baradwys i syrffwyr o bedwar ban y byd. Mae'r tonnau'n wych ar gyfer arbenigwyr a dechreuwyr, sy'n gallu dysgu'r sgiliau angenrheidiol yn un o'r academïau syrffio lleol niferus.

Os yw'n well gennych wylio o bellter, efallai o lwybr yr arfordir, gwisgwch eich esgidiau cerdded a darganfod clogwyni a chreigiau anhygoel sy'n edrych dros sawl traeth diarffordd fel Bae Dwnrhefn a Bae Tresilian - y mwyaf rhamantaidd o'r cwbl o bosibl gyda'i ogof 'Bwa Ffawd'.

Profwch eich nerth a'ch dycnwch trwy gerdded ymhlith y twyni tywod ym Merthyr Mawr, gan gynnwys un o'r twyni unigol mwyaf yn Ewrop, a elwir y 'Big Dipper'! Beth am fynd â sled gyda chi i wneud y daith yn ôl i lawr yn fwy o hwyl, neu dderbyn yr her o redeg i'w gopa fel rhan o'r Ras Pwdin 'Dolig flynyddol!
Ymunwch â ni ar Facebook
Newyddion Diweddaraf
Digwyddiadau i ddod
Gweld y calendr digwyddiadau »
Chwilio

Bridgend County Borough Council Bridgend Tourism Association
Cofrestru ar gyfer Cylchlythyr   Cofrestrwch i dderbyn diweddariadau SMS  
Dad-danysgrifio o rybuddion SMS