Bridgend Bites Image
Taith i Ddarganfod
Eich Teulu Eich Antur
Click to play video
Bridgend Bites Image
Traethau Rhagorol
Peidiwch â synnu
Click to play video
Bridgend Bites Image
Mike Doyle
diwrnod perffaith ...
Click to play video
Bridgend Bites Image
Wastad yn amser ti
Amser te
Click to play video
Bridgend Bites Image
Rhaid i chi ymweld Bridgend
Digwyddiadau mawr
Click to play video
Bridgend Bites Image
Keeper Natur
Allwch chi ddod o hyd iddynt i gyd?
Click to play video
Cymdogion Da

Rydym ni mewn lle perffaith rhwng cymdogion gwych fel Gŵyr, Caerdydd a Bannau Brycheiniog. Felly os byddwch yn teimlo fel newid, maen nhw o fewn tafliad carreg...

Mae’n swnio’n berffaith
Cerddwch ffordd hyn

Mae Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn gartref i ddim ond 11.5 milltir o Lwybr Arfordir Cymru sy’n 870 milltir o hyd, ond, bachan, rydym yn gwneud y mwyaf ohono! Mae’n cynnwys 11½ milltir o dwyni dramatig, traethau arobryn, cestyll deniadol a Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol...

Cerddwch ffordd hyn
Sut i wneud y gorau o siopau annibynnol Porthcawl

Yn enwog am fod yn un o'r llefydd gorau i syrffio yn y DU, gyda'i thraethau tywod hir a'r ŵyl Elvis fyd enwog, mae'n hawdd anghofio bod y dref brydferth ...

Darganfod
Amser Gyrru

Darganfyddwch em golffio cudd y DU. Pum cwrs, un lleoliad golffio anhygoel, agos-atoch. Dilynwch olion traed Tom Watson, Bernhard Langer, Colin Montgomerie a mawrion di-ri eraill y byd golff.

Golff
Traethau, Traethau...

Mae gennym ni draethau anhygoel. Hoffech chi roi cynnig ar syrffio, barcudfyrddio neu hwylio, neu a yw’n well gennych chi ymlacio? Mae rhywbeth at ddant pawb.

Rydw i eisiau mynd i’r traethYmunwch â ni ar Facebook
Newyddion Diweddaraf
Digwyddiadau i ddod
Gweld y calendr digwyddiadau »
Chwilio

Bridgend County Borough Council Bridgend Tourism Association
Cofrestru ar gyfer Cylchlythyr   Cofrestrwch i dderbyn diweddariadau SMS  
Dad-danysgrifio o rybuddion SMS