The goings on in and around Bridgend

Dyma 5 peth gwych i'w gweld yn Elvis Fest 2019:

Byddwch yn barod am wledd o hwyl a sbri a chanu di-ri - mae Gŵyl Elvis Porthcawl yn dychwelyd i dde Cymru'r mis Medi hwn ac mae'n argoeli i fod yr ŵyl fwyaf a'r gorau erioed gyda mwy na 30,000 o ddynwaredwyr Elvis yn mynychu.

 

Dyma 5 peth gwych i'w gweld yn Elvis Fest 2019:

 

1.Cewch amser wrth eich bodd yn gwylio'r categori Elvis LGBTQ+ cyntaf o'i fath

Rydyn ni'n gweiddi nerth ein pennau wrth ddathlu'r categori LGBTQ+ Elvis cyntaf erioed yng ngŵyl eleni. Yn cael ei groesawu i'r llwyfan ac yn ennill teitl 2019 gyda'i ddynwarediad gwych mae'r eiconig Elberace Gay Elvis. Yn enwog am ei berfformiadau direidus a bywiog sy'n cynnig ei ddehongliad unigryw ei hun o rai o brif ganeuon Elvis, bydd cyfle i ganu ar y cyd gydag Elberace  i 'You Hoo from Hawaii'. Mae hyd yn oed yn addo darparu nicers i chi daflu os ydych wedi'ch cyffroi'n ddigonol!

2. Ain't nothing but a Hound Dog

Mae'n amhosib peidio â syrthio mewn cariad â chŵn Porthcawl a'u gwisg ffansi penigamp ar thema Presley. Cewch gyfle i weld casgliad arbennig o gŵn o bob lliw a llun a fydd yn cymryd rhan yn y gystadleuaeth 'Best Dressed Hound Dog', yn arddangos gwisgoedd eiconig y brenin a chyfwisgoedd yn cynnwys sbectol haul tywyll a chlogynnau rheinston. Mae'r awyrgylch hamddenol hwn sy'n croesawu cŵn yn ychwanegu at yr hwyl a'r sbri ar gyfer ymwelwyr hen ac ifanc, fel ei gilydd . Cofiwch, mae digwyddiad deuddydd Elvis Pugfest yn cael ei gynnal ar Stryd John hefyd.

 3. Diwrnod i'r Brenin:un o wyliau Elvis mwyaf y byd

Nid yn unig mae Porthcawl yn gartref i un o ddigwyddiadau mwyaf poblogaidd Elvis, mae hefyd yn un o'r mwyaf o ran ei maint yn y byd. Mae'r digwyddiad blynyddol yn croesawu mwy na 30,000 o gefnogwyr Elvis i Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr bob blwyddyn, gan wneud y dathliad yn un anhygoel. Mae pobl yn teithio o bob cwr o'r wlad i gymryd rhan yn y digwyddiad enwog, lliwgar, ger y lli. Felly cydiwch yn eich camera ac ewch ati i gipio atgof o holl rialtwch yr ŵyl.

 4. Dewch i ddarganfod Gŵyl Fringe Porthcawl

Yn wir, efallai bod yr Elvies yn coroni'r gwir Frenin ymhlith Brenhinoedd ond mae'n dal i fod digon o hwyl ar gael mewn lleoedd eraill hefyd.  Mae'r sawl sy'n noddi'r wŷl, Hi Tide, yn cynnal mwy na 100 o sioeau bychain ledled y dref mewn pum lleoliad gwahanol drwy gydol y penwythnos. Galwch i mewn i Harbour Lights Bar neu The Bayroom am gyfle i brofi gwir dalent lleol, heb i chi orfod gwario ceiniog. Mwynhewch fwyd poeth a diod oer cyn ymollwng i awyrgylch cyfeillgar, cyfarwydd a threulio'r noson yn dathlu gyda'r Presleys.

 5. Tafarndai perffaith Presley

Heb os, un o uchafbwyntiau'r ŵyl flynyddol yw'r awyrgylch wirioneddol unigryw. O'r tafarndai i orsafoedd yr heddlu, mae'r wŷl yn uno'r holl gymuned. Mae nifer o'r busnesau lleol yn  ymuno yn y digwyddiad drwy osod addurniadau a phethau cofiadwy megis baneri a phosteri yn ffenestri'r siopau mewn teyrnged i'r seren bop. Mae'r agwedd roc a rôl hon ar draws y dref yn golygu nad yw'r wŷl wedi'i chyfyngu i Theatr Pafiliwn y Grand yn unig, ond yn hytrach mae'n llifo allan i'r strydoedd ac yn parhau ymhell ar ôl i'r dynwaredwr Elvis olaf adael y llwyfan.

Elvis Fest 

Post a comment