The goings on in and around Bridgend

O'r tafarn i'r traeth: rhowch gynnig ar rai o lefydd mwyaf cyfeillgar i gŵn ym Mhen-y-bont ar Ogwr yr haf hwn …

Does dim un teulu eisiau gadael ei ffrind pedair coes gartref yr haf hwn. Yn ffodus, gyda detholiad o dafarndai a chaffis dymunol a thraethau gwych lleol, mae sir Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnig croeso cynnes o ran lleoliadau sy'n gyfeillgar i gŵn. Dyma rai o'n ffefrynnau y gellir dod o hyd iddynt ledled y sir:
Tafarndai perffaith i'r pawennau …

Tafarn y Farmers Arms yn Notais

Yn debyg i lawer o'n lleoliadau, mae tafarn y Farmers Arms yn Notais yn cynnig croeso cynnes i gyfeillion blewog ymlacio yn ardal y bar yn eu tafarn draddodiadol. Mwynhewch ddiwrnod allan yn y cefn gwlad o amgylch a rhowch wobr i'ch hun gyda phryd o fwyd cartref a chwrw go iawn tra bod eich cyfaill pedair coes yn mwynhau seibiant haeddiannol.

https://www.thefarmersarmsnottage.co.uk/

Tafarn y Jolly Sailor yn Nhrenewydd yn Notais
Ymlaciwch ym mar y Jolly Sailor, sy'n agos iawn at dwyni tywod helaeth Merthyr Mawr. Gadewch i'ch cŵn redeg o gwmpas ymhlith y twyni tywod tonnog cyn dod â'ch antur i ben yn y Jolly Sailor, lle y byddant yn hapus i ddarparu lluniaeth i chi a'ch ci dorri syched.

Tafarn The Globe Inn, Porthcawl
Tro bach yn unig o dri thraeth gwych Porthcawl (Traeth y Drenewydd yn Notais, Bae Trecco a Sandy Bay), gallwch alw heibio am seibiant bach yn y Globe Inn. Gyda'r tu fewn o'r hen deip croesawgar, byddwch chi a'ch ci yn teimlo'n gartrefol iawn yn y sefydliad clasurol hwn.
https://www.facebook.com/pages/The-Globe-Inn/168510599829887

Tafarn y Saltwater Inn, Porthcawl
Wedi'i leoli gerllaw marina Porthcawl, gallwch fwynhau themâu morwrol Tafarn y Saltwater Inn ar ôl mynd am dro yn edrych dros y golygfeydd arfordirol. Gwnewch yn siŵr eich bod yn blasu peint o Saltwater Hop - mae 10% o bob peint a gaiff ei werthu yn mynd yn uniongyrchol at Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Badau Achub (RNLI) Porthcawl.
www.saltwaterinn.co.uk

Caffis cyfeillgar i'r cŵn …
Potting Shed, Drenewydd yn Notais
I fodloni eich chwant am fwyd, rhowch gynnig ar y prydau ysgafn yn y caffi cyfeillgar i gŵn sy'n llechu yn Nhrenewydd yn Notais, Porthcawl. Mae'r Potting Shed yn cynnig amrywiaeth o seigiau deli y gallwch eu mwynhau tra bo'ch ffrind gorau yn ymlacio wrth eich ymyl.

Coffi Co, Harbwr Porthcawl
Wedi'i leoli yn adeilad eiconaidd Jennings, rhwng y marina a'r môr, ewch i Coffi Co i fwynhau coffi, eu coctels coffi eiconig a bwyd ffres. Mwynhewch heulwen yr haf a golygfeydd o lan y môr gyda'ch ffrind gorau ar y cadeiriau cynfas ar y teras tu allan.
coffico.uk/locations/porthcawl


Te prynhawn (ac ymarfer corff) sy'n addas i anifeiliaid anwes
Ac ar gyfer y seibiant eithaf sy'n gyfeillgar i gŵn, mae Gwesty Coed y Mwstwr, sydd bellach yn cynnig te prynhawn i'r ci, yn ogystal ag ystafelloedd cyfeillgar i gŵn ar gyfer aros dros nos. Rhowch faldod i'ch anifail anwes gyda phrynhawn yn llawn moethusrwydd gyda'r fwydlen hon o ddanteithion i'r ci, gan gynnwys bisgedi cig moch a menyn pysgnau ar ffurf esgyrn a brownis samwn a thaten felys.
Ac os ydynt wedi ei gorwneud hi, mae'r gwesty hwn hefyd yn gartref bellach i gwrs ystwythder i gŵn bach lle y byddant yn gallu llosgi'r calorïau ychwanegol hynny.

Traethau sy'n gyfeillgar i gŵn …
Traeth Bae Drenewydd yn Notais
Yn wahanol i Rest Bay gerllaw, bydd perchnogion cŵn wrth eu bodd ynglŷn â medru ymweld â Bae Drenewydd yn Notais drwy gydol misoedd yr haf. Cerddwch ar hyd traeth tywodlyd bae dwyreiniol Porthcawl, sy'n dod i ben ger Trwyn Drenewydd yn Notais. Wedi'i lleoli gerllaw twyni tywod eiconig Merthyr Mawr, mae'r ardal hon yn lleoliad gwych i ymlacio a gwerthfawrogi aer yr arfordir.

Traeth Sger
Traeth Cynffig (a gaiff ei adnabod yn lleol fel Traeth Sger) yw'r mwyaf gorllewinol o draethau Porthcawl a gellir ei gyrraedd dim ond drwy gerdded o Rest Bay neu Warchodfa Natur Genedlaethol Cynffig. Yn dywodlyd ac yn wastad ar y cyfan, mae'n cael ei ddefnyddio gan bobl leol yn bennaf, gan ei wneud yn un o'r traethau tawelaf ym Mhorthcawl, ac mae cŵn yn cael eu caniatáu drwy gydol y flwyddyn.

Traeth Bae Pinc
Tro o ryw 15 munud o Rest Bay, mae traeth tawelach Porthcawl yn boblogaidd gyda phobl leol a syrffwyr; mae ganddo lan serth o gerrig mân i lawr at y traeth euraidd. Mae effaith farblen binc unigryw ar y creigiau ar dop y traeth ac oddi yma y daw'r enw Bae Pinc.


Ac i gloi … sesiwn tynnu ffotograffau ar gyfer eich ci!
Mae Parc Gwledig Bryngarw yn cydweithio gyda Katrina Bartlett Media i gynnig diwrnod llawn o sesiynau tynnu ffotograffau o gŵn ar 2 Awst. Am £5 yn unig, fe gewch sesiwn fach deg munud o dynnu ffotograffau naill ai yn y stiwdio dan do dros dro neu yn yr awyr agored os yw'r tywydd yn caniatáu hynny. Byddwch yn derbyn un ddelwedd ddigidol wedi'i golygu o'ch ci gyda ffotograffau ychwanegol hefyd ar gael.
http://www.bryngarwcountrypark.co.uk/cy/


Bridgenddog

Post a comment