The goings on in and around Bridgend

Haul, môr a gwledd o gerddoriaeth: pam mae’n rhaid i chi ymweld â Phen-y-bont ar Ogwr yr haf hwn

Haul, môr a gwledd o gerddoriaeth:
pam mae'n rhaid i chi ymweld â Phen-y-bont ar Ogwr yr haf hwn
Yn dilyn llwyddiant ysgubol ras 10k agoriadol Healthspan Porthcawl ar y penwythnos, lle y bu dros 3,000 o redwyr a chefnogwyr yn mwynhau'r tywydd perffaith, rydym yn barod at yr haf! Gyda rhai o'r traethau gorau yng Nghymru, cefn gwlad ac ysbryd cymunedol, gall ymwelwyr fwynhau carnifalau bywiog, chwaraeon dŵr cyffrous a digwyddiadau unigryw drwy'r haf. Dyma bum digwyddiad y mae'n rhaid i chi wybod amdanynt ym Mhen-y-bont ar Ogwr yr haf hwn.

Screenshot 2019-07-16 At 11.42.09

Carnifal Porthcawl, 20 Gorffennaf
Dewch ar 'flwyddyn darganfod', sef thema carnifal Porthcawl eleni. Mae'r diwrnod blynyddol hwn o ddathliadau ar lan y môr yn dod ag ymwelwyr a thrigolion at ei gilydd gydag amrediad eang o geir carnifal lliwgar y parêd sy'n troelli drwy ganol y dref. Yn y gorffennol, rydym wedi gweld corgimychiaid, môr-ladron, syrffwyr a hyd yn oed bolddawnswyr Arabaidd yn llenwi strydoedd Porthcawl. Bydd y sawl sy'n gwylio yn gallu dangos eu gwerthfawrogiad dros wasanaethau brys Porthcawl, a fydd yn arwain y parêd. Yn ogystal â'r parêd, ym maes y carnifal mae adloniant am ddim i bawb, gan gynnwys cerddoriaeth fyw a digon o weithgareddau i gadw'r plant yn brysur. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ymweld â'r ffair deithiol, ryfeddol lle cewch fwyd, diodydd a stondinau anrhegion. Dydd Sadwrn 20 Gorffennaf yng nghanol tref Porthcawl, 2pm. Yn rhad ac am ddim. www.porthcawlcarnival.weebly.com
Môr-ladron Porthcawl, 27 Gorffennaf
Byddwch yn barod i hwylio'r cefnfor wrth i fôr-ladron oresgyn Porthcawl! Ewch i 'Bentref y Môr-ladron' ar y promenâd lle gall egin fôr-ladron esgyn i long a chael map trysor a bag o drysorau môr-ladron. Dilynwch y map i ddod o hyd i ddarnau arian, datrys cod cudd ac ennill gwobr. Bydd hefyd parêd herfeiddiol, cerddoriaeth fyw trwy'r dydd, peintio wynebau mewn steil morwrol, sioe bypedau a bydd Capten Jack Sparrow ei hun yn ymweld. Ar ôl diwrnod hir yn archwilio'r cefnfor, dewch i flasu ychydig o'r bwyd stryd blasus sydd ar gael o gwmpas yr harbwr. Dydd Sadwrn 27 Gorffennaf, 10am - 5pm. Cofrestrwch ar-lein yn rhad ac am ddim:
www.porthcawlpirates.club/register/

Pencampwriaethau AquaX UK, 27 - 28 Gorffennaf
Daw pencampwriaethau P1 AquaX UK i ben ym Mhorthcawl am yr ail flwyddyn yn olynol yr haf hwn. Bydd y gystadleuaeth sgïo jet, sy'n mynd o nerth i nerth, yn digwydd ym Mae'r Drenewydd yn Notais, ac yn cynnig golygfeydd perffaith ar draws y cwrs o'r traeth. Yn rhad ac am ddim, bydd digon i ddenu sylw'r gwylwyr, gyda 12 ras yn cael eu cynnal dros ddeuddydd. Cymysgedd o rasys sbrintio a dygnwch a fydd yn profi sgiliau, cyflymder a stamina'r rhai sy'n rasio i'r eithaf, gydag unigolyn yn cael ei goroni yn bencampwr y Deyrnas Unedig. Wedi'i leoli ger twyni tywod Merthyr Mawr a dim ond deg munud ar droed o dref brydferth y Drenewydd yn Notais, mae Bae'r Drenewydd yn Notais yn lleoliad delfrydol ar gyfer yr hyn sy'n siŵr o fod yn un o ddigwyddiadau mwyaf cyffrous yr haf. Dydd Sadwrn 27 - dydd Sul 28 Gorffennaf. Amseroedd y rasys i'w cadarnhau. www.p1aquax.com/Porthcawl/2019
Gŵyl Achub RNLI Porthcawl 2019, 28 Gorffennaf

Ymunwch â Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Badau Achub (RNLI) ym Mhorthcawl yr haf hwn ar gyfer #RescueFest2019. Mae'r diwrnod agored hwn i'r teulu a'r digwyddiad arddangos sgiliau achub, sy'n rhad ac am ddim, bellach yn ei ail flwyddyn ac yn llawn arddangosfeydd ac arddangosiadau cyffrous gan yr RNLI, y gwasanaethau brys a sefydliadau eraill. Yn ogystal, gall ymwelwyr ymuno â'r arwyr bob dydd ar gyfer reidiau mewn cychod cyflym RIB, stondinau crefft, peintio wynebau, arddangosfeydd cŵn newfoundland, cerddoriaeth fyw a mwy. Mae RescueFest yn cael ei threfnu gan orsaf bad achub brysuraf Prydain, RNLI Porthcawl, ac mae'r arian sy'n cael ei godi yn ystod y dydd yn mynd tuag at helpu i achub bywydau ar y môr. Dydd Sadwrn 28 Gorffennaf, 11am - 5pm, mynediad yn rhad ac am ddim. www.porthcawl-lifeboat.co.uk/rescuefest2019
Cerddoriaeth werin, coedwriaeth a thipyn o Elvis: digwyddiadau eraill i gadw llygad arnynt

Mae gŵyl Between the Trees yn ŵyl unigryw o gerddoriaeth, gwyddorau naturiol a chelf sydd wedi'i lleoli mewn safle coetir 100 o erwau yng ngwyrddlesni Gwarchodfa Natur Genedlaethol Merthyr Mawr. Gwrandewch ar gerddoriaeth werin ac acwstig wych neu byddwch yn greadigol gyda gweithdai coedwriaeth a chelf tir a dysgwch am y planhigion ac anifeiliaid lleol. Ymunwch yn yr hwyl o 30 Awst i 1 Medi. I'r rhai sy'n chwilio am rywbeth mwy gwahanol fyth, dewch i fwynhau Gŵyl Elvis ym Mhorthcawl, dathliad mwyaf Ewrop o'r Brenin. Y llynedd, daeth dros 35,000 o ffaniau i'r dref lle mae cannoedd o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal, gan gynnwys The Elvies, gwobrau Oscar byd Elvis, sy'n annog dynwaredwyr gorau Elvis i ddangos eu talent. Dydd Sadwrn 27 - dydd Sul 28 Medi. www.elvies.co.uk

 


1 comment for “Haul, môr a gwledd o gerddoriaeth: pam mae’n rhaid i chi ymweld â Phen-y-bont ar Ogwr yr haf hwn”

  1. Posted 25 July 2019 at 10:54:49

    Great article. Appreciated.

Post a comment