The goings on in and around Bridgend

Monthly Archives: July 2019

Barking from bars to beaches: check out Bridgend's best dog-friendly spots this summer….

 

No family wants to leave their four-legged friend in the dog house this summer. Luckily, with a selection of charming local pubs, cafes and brilliant beaches, Bridgend County is the ideal host for dog-friendly destinations. Here are a few of our favourites that can be found across the county:

Paw-fect Pubs...

Farmers Arms in Nottage
Like many of our destinations, Farmers Arms in Nottage warmly welcomes furry companions to relax in the bar area of their classic pub. Enjoy a day out in the surrounding countryside and reward yourself with home-cooked food and real ales whilst your four-legged friend enjoys a well-deserved rest.
https://www.thefarmersarmsnottage.co.uk/

The Jolly Sailor in Newton
Unwind in The Jolly Sailor's bar, moments away from the mighty Merthyr Mawr sand dunes. Give your dogs the run-around amongst the rolling dunes before ending your adventures at the Jolly Sailor, where they'll happily provide hydrating refreshments for both you and your companion.

The Globe Inn, Porthcawl
Just a short walk from three of Porthcawl's wonderful beaches;  Newton Beach, Trecco Bay and Sandy Bay, you can pause for a pitstop at The Globe Inn. With welcoming old-school interiors, you and your pooch will feel perfectly at home in this classic establishment.
https://www.facebook.com/pages/The-Globe-Inn/168510599829887

Saltwater Inn, Porthcawl
Set besides Porthcawl marina, enjoy the nautical themes of the Saltwater Inn after a stroll overlooking the coastal views. Be sure to tuck into a pint of Saltwater Hop - 10% of every pint sold goes directly to the Porthcawl RNLI.
www.saltwaterinn.co.uk

Canine-loving cafes…


Potting Shed, Newton
Feed your hunger with light bites at the dog-friendly cafe tucked away in Newton, Porthcawl. The Potting Shed offers a variety of deli dishes that you can enjoy while your best friend relaxes at your side.

Coffi and Co, Porthcawl Harbour
Located in the iconic Jennings Building, sandwiched between the marina and the sea, head to Coffi & Co to indulge in Coffee, their iconic Coffi-Cocktails and fresh food. Soak up the summer sun and seaside views with man's best friend outside on terrace deckchairs.
coffico.uk/locations/porthcawl

Pet-friendly afternoon tea (and a workout)
And for the ultimate dog-friendly break there's the Coed y Mwstwr Hotel which, on top of dog-friendly rooms for overnight stays, are now offering a doggy afternoon tea. Pamper your pet with an afternoon of indulgence with this menu featuring a homemade some doggy delights including bacon and peanut butter bone biscuits and salmon & sweet potato brownies.

And if they've overindulged, the hotel is now also home to a pup agility course where they'll be able to work off those extra calories.

 

Dog-friendly beaches...

Newton Bay Beach
Unlike the neighbouring Rest Bay, dog owners will rejoice over being able to visit Newton Bay throughout the summer months. Walk along the sandy beach of Porthcawl's easterly bay which ends at Newton Point. Positioned beside the iconic Merthyr Mawr sand dunes, this area is a great destination to unwind and appreciate the coastal air.

Sker Beach
Kenfig Sands (known locally as Sker Beach) is the most westerly of Porthcawl's beaches and is only accessible by walking from Rest Bay or the Kenfig National Nature Reserve. Generally sandy and flat, it is mostly used by locals, making it one of the quieter beaches in Porthcawl and dogs are allowed year round.

Pink Beach
A 15-minute walk from Rest Bay, Porthcawl's quieter beach is popular with locals and surfers; it has a steep pebble bank down to the golden sand. The rocks at the top of the beach have a unique pink marbling effect - hence the name Pink Bay.

And finally… a photoshoot for your pooch!
Bryngarw Country Park have teamed up with Katrina Bartlett Media to offer a full day of doggy photo shoots on 2nd August. For just £5 you'll get a ten minute mini-shoot either at the indoor pop-up studio or outside if the weather allows. You'll receive one edited digital image of your pooch with extra shots also available.
http://www.bryngarwcountrypark.co.uk/

 

Bridgenddog


O'r tafarn i'r traeth: rhowch gynnig ar rai o lefydd mwyaf cyfeillgar i gŵn ym Mhen-y-bont ar Ogwr yr haf hwn …

Does dim un teulu eisiau gadael ei ffrind pedair coes gartref yr haf hwn. Yn ffodus, gyda detholiad o dafarndai a chaffis dymunol a thraethau gwych lleol, mae sir Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnig croeso cynnes o ran lleoliadau sy'n gyfeillgar i gŵn. Dyma rai o'n ffefrynnau y gellir dod o hyd iddynt ledled y sir:
Tafarndai perffaith i'r pawennau …

Tafarn y Farmers Arms yn Notais

Yn debyg i lawer o'n lleoliadau, mae tafarn y Farmers Arms yn Notais yn cynnig croeso cynnes i gyfeillion blewog ymlacio yn ardal y bar yn eu tafarn draddodiadol. Mwynhewch ddiwrnod allan yn y cefn gwlad o amgylch a rhowch wobr i'ch hun gyda phryd o fwyd cartref a chwrw go iawn tra bod eich cyfaill pedair coes yn mwynhau seibiant haeddiannol.

https://www.thefarmersarmsnottage.co.uk/

Tafarn y Jolly Sailor yn Nhrenewydd yn Notais
Ymlaciwch ym mar y Jolly Sailor, sy'n agos iawn at dwyni tywod helaeth Merthyr Mawr. Gadewch i'ch cŵn redeg o gwmpas ymhlith y twyni tywod tonnog cyn dod â'ch antur i ben yn y Jolly Sailor, lle y byddant yn hapus i ddarparu lluniaeth i chi a'ch ci dorri syched.

Tafarn The Globe Inn, Porthcawl
Tro bach yn unig o dri thraeth gwych Porthcawl (Traeth y Drenewydd yn Notais, Bae Trecco a Sandy Bay), gallwch alw heibio am seibiant bach yn y Globe Inn. Gyda'r tu fewn o'r hen deip croesawgar, byddwch chi a'ch ci yn teimlo'n gartrefol iawn yn y sefydliad clasurol hwn.
https://www.facebook.com/pages/The-Globe-Inn/168510599829887

Tafarn y Saltwater Inn, Porthcawl
Wedi'i leoli gerllaw marina Porthcawl, gallwch fwynhau themâu morwrol Tafarn y Saltwater Inn ar ôl mynd am dro yn edrych dros y golygfeydd arfordirol. Gwnewch yn siŵr eich bod yn blasu peint o Saltwater Hop - mae 10% o bob peint a gaiff ei werthu yn mynd yn uniongyrchol at Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Badau Achub (RNLI) Porthcawl.
www.saltwaterinn.co.uk

Caffis cyfeillgar i'r cŵn …
Potting Shed, Drenewydd yn Notais
I fodloni eich chwant am fwyd, rhowch gynnig ar y prydau ysgafn yn y caffi cyfeillgar i gŵn sy'n llechu yn Nhrenewydd yn Notais, Porthcawl. Mae'r Potting Shed yn cynnig amrywiaeth o seigiau deli y gallwch eu mwynhau tra bo'ch ffrind gorau yn ymlacio wrth eich ymyl.

Coffi Co, Harbwr Porthcawl
Wedi'i leoli yn adeilad eiconaidd Jennings, rhwng y marina a'r môr, ewch i Coffi Co i fwynhau coffi, eu coctels coffi eiconig a bwyd ffres. Mwynhewch heulwen yr haf a golygfeydd o lan y môr gyda'ch ffrind gorau ar y cadeiriau cynfas ar y teras tu allan.
coffico.uk/locations/porthcawl


Te prynhawn (ac ymarfer corff) sy'n addas i anifeiliaid anwes
Ac ar gyfer y seibiant eithaf sy'n gyfeillgar i gŵn, mae Gwesty Coed y Mwstwr, sydd bellach yn cynnig te prynhawn i'r ci, yn ogystal ag ystafelloedd cyfeillgar i gŵn ar gyfer aros dros nos. Rhowch faldod i'ch anifail anwes gyda phrynhawn yn llawn moethusrwydd gyda'r fwydlen hon o ddanteithion i'r ci, gan gynnwys bisgedi cig moch a menyn pysgnau ar ffurf esgyrn a brownis samwn a thaten felys.
Ac os ydynt wedi ei gorwneud hi, mae'r gwesty hwn hefyd yn gartref bellach i gwrs ystwythder i gŵn bach lle y byddant yn gallu llosgi'r calorïau ychwanegol hynny.

Traethau sy'n gyfeillgar i gŵn …
Traeth Bae Drenewydd yn Notais
Yn wahanol i Rest Bay gerllaw, bydd perchnogion cŵn wrth eu bodd ynglŷn â medru ymweld â Bae Drenewydd yn Notais drwy gydol misoedd yr haf. Cerddwch ar hyd traeth tywodlyd bae dwyreiniol Porthcawl, sy'n dod i ben ger Trwyn Drenewydd yn Notais. Wedi'i lleoli gerllaw twyni tywod eiconig Merthyr Mawr, mae'r ardal hon yn lleoliad gwych i ymlacio a gwerthfawrogi aer yr arfordir.

Traeth Sger
Traeth Cynffig (a gaiff ei adnabod yn lleol fel Traeth Sger) yw'r mwyaf gorllewinol o draethau Porthcawl a gellir ei gyrraedd dim ond drwy gerdded o Rest Bay neu Warchodfa Natur Genedlaethol Cynffig. Yn dywodlyd ac yn wastad ar y cyfan, mae'n cael ei ddefnyddio gan bobl leol yn bennaf, gan ei wneud yn un o'r traethau tawelaf ym Mhorthcawl, ac mae cŵn yn cael eu caniatáu drwy gydol y flwyddyn.

Traeth Bae Pinc
Tro o ryw 15 munud o Rest Bay, mae traeth tawelach Porthcawl yn boblogaidd gyda phobl leol a syrffwyr; mae ganddo lan serth o gerrig mân i lawr at y traeth euraidd. Mae effaith farblen binc unigryw ar y creigiau ar dop y traeth ac oddi yma y daw'r enw Bae Pinc.


Ac i gloi … sesiwn tynnu ffotograffau ar gyfer eich ci!
Mae Parc Gwledig Bryngarw yn cydweithio gyda Katrina Bartlett Media i gynnig diwrnod llawn o sesiynau tynnu ffotograffau o gŵn ar 2 Awst. Am £5 yn unig, fe gewch sesiwn fach deg munud o dynnu ffotograffau naill ai yn y stiwdio dan do dros dro neu yn yr awyr agored os yw'r tywydd yn caniatáu hynny. Byddwch yn derbyn un ddelwedd ddigidol wedi'i golygu o'ch ci gyda ffotograffau ychwanegol hefyd ar gael.
http://www.bryngarwcountrypark.co.uk/cy/


Bridgenddog

Sun, sea and suspicious minds: why you have to visit Bridgend this summer

Following the hugely successful debut of the Healthspan Porthcawl 10K at the weekend where more than 3,000 runners and supporters enjoyed picture perfect conditions, we are firmly in summer mode! Boasting some of Wales' best beaches, countryside and community spirit, visitors can enjoy lively carnivals, exhilarating watersports and unique events all summer long. Here are five events you have check out in Bridgend this summer.

Screenshot 2019-07-16 At 11.42.09

Porthcawl Carnival, 20th July 

Embark on a 'year of discovery', the theme of this years Porthcawl Carnival. This annual day of seaside celebration brings visitors and residents together with a vast array of colourful floats for the parade that winds through the town centre. In previous years we have seen lobsters, pirates, surfers and even Arabian belly dancers take over the streets of Porthcawl. Those lining the streets can show their appreciation for the Porthcawl emergency services, who will be leading the parade. In addition to the parade, at the carnival field there is free entertainment for all, including live music, and plenty of activities to keep the kids busy. Be sure to explore the quirky travelling fair with food, drink and gift stalls. Saturday 20th July at Porthcawl town centre, 2pm. free to attend. www.porthcawlcarnival.weebly.com

 

The Pirates of Porthcawl, 27th July

Get ready to walk the plank as Porthcawl is taken over by pirates! Head down to 'Pirates Village' on the Promenade where promising young pirates can climb aboard the ship and receive a treasure map and their very own pirate goodie bag. Follow the map to find pieces of silver, crack the secret code and win a prize. There will also be a swashbuckling parade, live music all day, nautical-themed face painting, a puppet show and a guest appearance from none other than Captain Jack Sparrow himself. After a long day of exploring the high seas, try some of the delicious street food on offer around the harbour. Saturday 27th July, 10am - 5pm. Register online for free: www.porthcawlpirates.club/register/

 

AquaX UK Championships, 27th July - 28th July

The P1 AquaX UK championships will conclude in Porthcawl for the second consecutive year this summer. The world's fastest growing jetski competition will take place in Newton Bay, offering perfect views across the course from the beach. Free to attend, spectators will have plenty of action to keep them occupied, with 12 races taking place over two days. A mixture of sprint and enduro races will test the riders skill, speed and stamina to the absolute limit, with one individual being crowned the UK champion. Located next to the Merthyr Mawr Sand Dunes and a ten minute walk from the picturesque town of Newton, Newton Bay is an idyllic backdrop to what is sure to be one of Wales' most high octane events of the summer. Saturday 27th July - Sunday 28th July. Race times TBA. www.p1aquax.com/Porthcawl/2019

 

Porthcawl RNLI's RescueFest 2019, 28th July

Join the Royal National Lifeboat Institution (RNLI) in Porthcawl this summer for #RescueFest2019. The free, family friendly open day and rescue demonstration event is now in its second year and packed with exhilarating demonstrations and displays by the RNLI, emergency services and other organisations. In addition, visitors can join the everyday heroes for RIB blast boat rides, craft stalls, face painting, newfoundland dog displays, live music and more. RescueFest is organised by the busiest RNLI lifeboat station in Wales, Porthcawl RNLI, and funds raised during the day go towards helping save lives at sea. Saturday 28th July, 11am-5pm, Free entry. www.porthcawl-lifeboat.co.uk/rescuefest2019

 

Folk music, bushcraft and blue suede shoes: other events to keep your eye on

Between The Trees festival is a unique music, natural science and art festival set in a 100-acre woodland site amongst the lush greenery of Merthyr Mawr National Nature Reserve. Listen to amazing folk and acoustic music or get creative with bushcraft and land art workshops and learn about the local flora and fauna. Join the fun from 30th August - 1st September. For those looking for something even more quirky, check out the Porthcawl Elvis Festival, Europe's largest celebration of The King. Last year over 35,000 fans descended on the town where hundreds of events take place includingThe Elvies, the Oscar's of the Elvis world, which encourage the best Elvis impersonators to show off their talent. Saturday 27th - 28th September. www.elvies.co.uk

 


 

Haul, môr a gwledd o gerddoriaeth: pam mae’n rhaid i chi ymweld â Phen-y-bont ar Ogwr yr haf hwn

Haul, môr a gwledd o gerddoriaeth:
pam mae'n rhaid i chi ymweld â Phen-y-bont ar Ogwr yr haf hwn
Yn dilyn llwyddiant ysgubol ras 10k agoriadol Healthspan Porthcawl ar y penwythnos, lle y bu dros 3,000 o redwyr a chefnogwyr yn mwynhau'r tywydd perffaith, rydym yn barod at yr haf! Gyda rhai o'r traethau gorau yng Nghymru, cefn gwlad ac ysbryd cymunedol, gall ymwelwyr fwynhau carnifalau bywiog, chwaraeon dŵr cyffrous a digwyddiadau unigryw drwy'r haf. Dyma bum digwyddiad y mae'n rhaid i chi wybod amdanynt ym Mhen-y-bont ar Ogwr yr haf hwn.

Screenshot 2019-07-16 At 11.42.09

Carnifal Porthcawl, 20 Gorffennaf
Dewch ar 'flwyddyn darganfod', sef thema carnifal Porthcawl eleni. Mae'r diwrnod blynyddol hwn o ddathliadau ar lan y môr yn dod ag ymwelwyr a thrigolion at ei gilydd gydag amrediad eang o geir carnifal lliwgar y parêd sy'n troelli drwy ganol y dref. Yn y gorffennol, rydym wedi gweld corgimychiaid, môr-ladron, syrffwyr a hyd yn oed bolddawnswyr Arabaidd yn llenwi strydoedd Porthcawl. Bydd y sawl sy'n gwylio yn gallu dangos eu gwerthfawrogiad dros wasanaethau brys Porthcawl, a fydd yn arwain y parêd. Yn ogystal â'r parêd, ym maes y carnifal mae adloniant am ddim i bawb, gan gynnwys cerddoriaeth fyw a digon o weithgareddau i gadw'r plant yn brysur. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ymweld â'r ffair deithiol, ryfeddol lle cewch fwyd, diodydd a stondinau anrhegion. Dydd Sadwrn 20 Gorffennaf yng nghanol tref Porthcawl, 2pm. Yn rhad ac am ddim. www.porthcawlcarnival.weebly.com
Môr-ladron Porthcawl, 27 Gorffennaf
Byddwch yn barod i hwylio'r cefnfor wrth i fôr-ladron oresgyn Porthcawl! Ewch i 'Bentref y Môr-ladron' ar y promenâd lle gall egin fôr-ladron esgyn i long a chael map trysor a bag o drysorau môr-ladron. Dilynwch y map i ddod o hyd i ddarnau arian, datrys cod cudd ac ennill gwobr. Bydd hefyd parêd herfeiddiol, cerddoriaeth fyw trwy'r dydd, peintio wynebau mewn steil morwrol, sioe bypedau a bydd Capten Jack Sparrow ei hun yn ymweld. Ar ôl diwrnod hir yn archwilio'r cefnfor, dewch i flasu ychydig o'r bwyd stryd blasus sydd ar gael o gwmpas yr harbwr. Dydd Sadwrn 27 Gorffennaf, 10am - 5pm. Cofrestrwch ar-lein yn rhad ac am ddim:
www.porthcawlpirates.club/register/

Pencampwriaethau AquaX UK, 27 - 28 Gorffennaf
Daw pencampwriaethau P1 AquaX UK i ben ym Mhorthcawl am yr ail flwyddyn yn olynol yr haf hwn. Bydd y gystadleuaeth sgïo jet, sy'n mynd o nerth i nerth, yn digwydd ym Mae'r Drenewydd yn Notais, ac yn cynnig golygfeydd perffaith ar draws y cwrs o'r traeth. Yn rhad ac am ddim, bydd digon i ddenu sylw'r gwylwyr, gyda 12 ras yn cael eu cynnal dros ddeuddydd. Cymysgedd o rasys sbrintio a dygnwch a fydd yn profi sgiliau, cyflymder a stamina'r rhai sy'n rasio i'r eithaf, gydag unigolyn yn cael ei goroni yn bencampwr y Deyrnas Unedig. Wedi'i leoli ger twyni tywod Merthyr Mawr a dim ond deg munud ar droed o dref brydferth y Drenewydd yn Notais, mae Bae'r Drenewydd yn Notais yn lleoliad delfrydol ar gyfer yr hyn sy'n siŵr o fod yn un o ddigwyddiadau mwyaf cyffrous yr haf. Dydd Sadwrn 27 - dydd Sul 28 Gorffennaf. Amseroedd y rasys i'w cadarnhau. www.p1aquax.com/Porthcawl/2019
Gŵyl Achub RNLI Porthcawl 2019, 28 Gorffennaf

Ymunwch â Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Badau Achub (RNLI) ym Mhorthcawl yr haf hwn ar gyfer #RescueFest2019. Mae'r diwrnod agored hwn i'r teulu a'r digwyddiad arddangos sgiliau achub, sy'n rhad ac am ddim, bellach yn ei ail flwyddyn ac yn llawn arddangosfeydd ac arddangosiadau cyffrous gan yr RNLI, y gwasanaethau brys a sefydliadau eraill. Yn ogystal, gall ymwelwyr ymuno â'r arwyr bob dydd ar gyfer reidiau mewn cychod cyflym RIB, stondinau crefft, peintio wynebau, arddangosfeydd cŵn newfoundland, cerddoriaeth fyw a mwy. Mae RescueFest yn cael ei threfnu gan orsaf bad achub brysuraf Prydain, RNLI Porthcawl, ac mae'r arian sy'n cael ei godi yn ystod y dydd yn mynd tuag at helpu i achub bywydau ar y môr. Dydd Sadwrn 28 Gorffennaf, 11am - 5pm, mynediad yn rhad ac am ddim. www.porthcawl-lifeboat.co.uk/rescuefest2019
Cerddoriaeth werin, coedwriaeth a thipyn o Elvis: digwyddiadau eraill i gadw llygad arnynt

Mae gŵyl Between the Trees yn ŵyl unigryw o gerddoriaeth, gwyddorau naturiol a chelf sydd wedi'i lleoli mewn safle coetir 100 o erwau yng ngwyrddlesni Gwarchodfa Natur Genedlaethol Merthyr Mawr. Gwrandewch ar gerddoriaeth werin ac acwstig wych neu byddwch yn greadigol gyda gweithdai coedwriaeth a chelf tir a dysgwch am y planhigion ac anifeiliaid lleol. Ymunwch yn yr hwyl o 30 Awst i 1 Medi. I'r rhai sy'n chwilio am rywbeth mwy gwahanol fyth, dewch i fwynhau Gŵyl Elvis ym Mhorthcawl, dathliad mwyaf Ewrop o'r Brenin. Y llynedd, daeth dros 35,000 o ffaniau i'r dref lle mae cannoedd o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal, gan gynnwys The Elvies, gwobrau Oscar byd Elvis, sy'n annog dynwaredwyr gorau Elvis i ddangos eu talent. Dydd Sadwrn 27 - dydd Sul 28 Medi. www.elvies.co.uk