The goings on in and around Bridgend

Monthly Archives: June 2019

Why Bridgend County is the ultimate summer hotspot for golfers

Not many of us can enjoy work against a backdrop of deep blue ocean and Wales' number one golf course. Located in Rest Bay, TheRoyal Porthcawl Golf Club is widely recognised as the best in Wales and its links course is set to rival any in the world. From its newly refurbished accommodation to all the best things to do in the area, House Manager Joanne Hoskin tells us why we must pay it a visit this summer.

Profile Joanne Hoskine with the British Senior Open trophy, won at The Royal Porthcawl twice in 2014 and 2017.

Tell us about your role at Royal Porthcawl

I've worked at The Royal Porthcawl for 16 years and I absolutely love it! We're in a fantastic place - it's like a ship overlooking the sea. Whether it's really stormy or the heat of summer, we've got fantastic views every day.  

 

Could you talk us through the history of the club?

Our clubhouse dates back to 1891 and was built for Queen Victoria's Jubilee. It showcased in Crystal Palace before making the pilgrimage to Rest Bay. It was the cutting edge of architecture in its day! We recently hosted the Welsh Senior Open and the Senior Ryder Cup. We've got lots of exciting things in the pipeline too.

 

What makes Bridgend such a great golfing destination?

Rest Bay - and our course - is very special. It's steeped in history with a beautiful coastline. Everyone who comes to play here leaves with special memories. Not being a golfer myself, I make the most of all the coastal walks we have nearby. I particularly like the walk past Sker House. I'm more on the food and drink side of things! We've got wonderful food in our restaurant. We always try and get locally sourced food and always support the local breweries at our bar.  

 

What does Royal Porthcawl have to offer visitors?

We offer excellent accommodation for parties up to 12 who are travelling from far away. We've got nine rooms and can accommodate groups of up to 12. We've had some new bathrooms put in and we are improving our bedrooms in August so it will all be new for summer. We're really excited about it.

 9754

What do you love about Bridgend County as a destination?

There's always somewhere to go for a nice walk. We don't have to go far in the motorhome to feel like we're getting away. We like to visit all the parks like Bryngarw Park and we will often take the motorhome somewhere to enjoy tea overlooking the sea. It's great for getting a break from everyday pressures. The baby also loves Wiggleys Fun Farm!

 

If you were planning the perfect weekend in Bridgend County, what would be on the itinerary?

I would definitely have a good walk on a nice day. Probably around the harbour and up to Rest Bay. I'd also have some nice food around Porthcawl town. The Harbour Bar and Kitchen is always fantastic and we're big fans of Isabella's Brasserie. We'd probably go further out on a Sunday, maybe have a walk through Ogmore and Merthyr Mawr.

 The Clubhouse & 18th Green

What's coming up at Royal Porthcawl for visitors this summer?

Keep an eye on the website for our open days. We offer packages with golf and food included and have got great Green Fees rates which allow visitors to play on our greens as a guest. These include a full Welsh breakfast or a two course lunch Monday-Friday so you can enjoy your food overlooking Rest Bay.

 

Looking for somewhere to play golf in Bridgend County? Check out some of our fantastic golf courses in the area:

Royal Porthcawl Golf Club

Maesteg Golf Club

Pyle & Kenfig Golf Club

Coed-y-mwstwr Golf Club

The Grove Golf Club

 

 

 

 

 

Pam mai Sir Pen-y-bont ar Ogwr yw'r lle gorau ar gyfer golffwyr yn yr haf

Nid oes llawer ohonom sy'n gallu mwynhau ein gwaith gyda golygfeydd o fôr glas, dwfn a chlwb golff gorau Cymru.  Wedi'i leoli yn Rest Bay, mae Clwb Golff Royal Porthcawl yn cael ei gydnabod yn eang fel y gorau yng Nghymru a gall ei gwrs gystadlu gyda'r goreuon yn y byd.  O'i lety sydd newydd gael ei ailwampio i'r pethau gorau i'w gwneud yn yr ardal, mae Rheolwr y Tŷ Joanne Hoskin yn dweud wrthym pam mae rhaid i ni ymweld yr haf hwn.

 Profile

Dywedwch rywbeth wrthym am eich rôl yn Royal Porthcawl

Rwyf wedi gweithio yn Royal Porthcawl ers 16 mlynedd ac rwy' wrth fy modd yma! Rydym mewn lleoliad anhygoel - mae fel llong yn edrych dros y môr. P'un a yw'n stormus iawn neu'n chwilboeth yn yr haf, mae gennym olygfeydd anhygoel bob dydd.

 

A allech chi ddweud wrthym am hanes y clwb?

Mae tŷ'r clwb yn dyddio o 1891 a chafodd ei adeiladu ar gyfer jiwbilî'r Frenhines Fictoria. Cafodd ei ddangos yn Crystal Palace cyn mynd ar daith i Rest Bay. Roedd ar flaen y gad ym maes pensaernïaeth yn ei ddydd! Yn ddiweddar, cynhalion ni Gystadleuaeth Agored Cymru i Chwaraewyr Hŷn a'r Cwpan Ryder Hŷn. Mae gennym hefyd lawer o bethau cyffrous ar y gweill.

 

Beth sy'n gwneud Pen-y-bont ar Ogwr yn lleoliad gwych ar gyfer golff?

Mae Rest Bay - a'n cwrs ni - yn arbennig iawn. Mae'r lle'n llawn hanes gyda morlin prydferth. Mae pawb sy'n dod i chwarae yma yn gadael gydag atgofion arbennig. Dydw i ddim yn chwarae golff fy hun, ond rwy'n gwneud y mwyaf o'r llwybrau cerdded ar hyd yr arfordir sydd gerllaw. Rwy'n hoff o'r llwybr sy'n mynd heibio Tŷ'r Sger yn benodol. Mae'n well gen i'r ochr bwyd a diod! Mae gennym fwyd bendigedig yn ein bwyty. Rydym bob amser yn ceisio cael bwyd lleol a hefyd yn ceisio cefnogi'r bragdai lleol wrth ein bar.

 9754

Beth sydd gan Glwb Golff Royal Porthcawl i'w gynnig i ymwelwyr?

Rydym yn cynnig llety ardderchog i grwpiau o hyd at 12 o bobl sy'n teithio o bell. Mae gennym naw ystafell gyda digon o le i grwpiau o hyd at 12 o bobl. Mae rhai ystafelloedd ymolchi newydd wedi cael eu gosod a byddwn yn gwella ein hystafelloedd gwely ym mis Awst, felly bydd popeth yn newydd am yr haf. Rydym wedi cynhyrfu'n lan amdano.

 

Beth ydych chi'n ei garu am Sir Pen-y-bont ar Ogwr fel cyrchfan?

Mae bob amser rhywle i fynd am dro braf. Nid oes rhaid i ni fynd yn bell yn y cartref modur i deimlo fel ein bod ar wyliau. Rydym yn hoffi ymweld â'r holl barciau fel Parc Bryngarw a byddwn yn aml yn mynd â'r cartref modur i rywle gallen ni fwynhau te wrth edrych dros y môr. Mae'n grêt ar gyfer seibiant rhag y pwysau bob dydd. Mae'r babi hefyd yn dwlu ar Wiggleys Fun Farm!

The Clubhouse & 18th Green 

Pe baech yn cynllunio'r penwythnos perffaith yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr, beth fyddai'r cynllun?

Byddwn i'n mynd am dro ar ddiwrnod braf, yn sicr. O gwmpas yr harbwr, siŵr o fod, ac i fyny i Rest Bay. Byddwn i hefyd yn cael bwyd neis yn nhref Porthcawl.  Mae'r Harbour Bar and Kitchen yn fendigedig bob amser, ac rydym yn hoff iawn o Isabella's Brasserie. Bydden ni siŵr o fod yn mynd ymhellach ar ddydd Sul, efallai mynd am dro drwy Aberogwr a Merthyr Mawr.

 

Beth sydd ar y gweill yn Royal Porthcawl i ymwelwyr yr haf hwn?

Cadwch lygad ar ein gwefan ar gyfer ein diwrnodau agored. Rydym yn cynnig pecynnau sy'n cynnwys rownd o golff a bwyd ac mae gennym gyfraddau ffioedd glaslawr gwych, sy'n caniatáu i ymwelwyr chwarae ar ein cwrs fel gwesteion. Mae'r rhain yn cynnwys brecwast Cymreig llawn neu ginio dau gwrs o ddydd Llun i ddydd Gwener fel y gallwch fwynhau eich bwyd wrth edrych dros Rest Bay.

 

Yn chwilio am rywle i chwarae golff yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr?  Edrychwch ar rai o'n cyrsiau golff bendigedig yn yr ardal:

Clwb Golff Royal Porthcawl

Clwb Golff Maesteg

Clwb Golff y Pîl a Chynffig

Clwb Golff Coedymwstwr

Clwb Golff y Grove

 

 

 

 

 

Where to find the Best Cycles in Bridgend for National Bike Week

Garw Valley Circular _VWVP_Web -5

It's National Bike Week! Bridgend County is home to a whole host of bike rides for visitors to explore, including traffic free trails and ambling pathways. From epic mountain bike trails to seaside views, here are some of our top picks for biking around Bridgend.

 

Best for… A refreshing ride

Stop for lunch along the Garw Valley Route

Starting in the tranquil Bryngarw Country Park and ending in Blaengarw, this gentle, eight mile route takes cyclists through a scenic trail of old railway track, deep forests and countryside views. Hungry cyclists can enjoy plenty of pit stops along the way, including a stop at a cafe half way along the route at Pontyrhyl. You'll also get the chance to spot an array of wildlife along this traffic free route - head off the beaten track to explore the green hilly glades of the Garw Forest, a haven for bird watchers.

 

Best for… little legs

Pedal to Porthcawl 

A trip to Porthcawl in the summer would be incomplete without taking the seaside town's new cycle route for a spin. Running from Trecco Bay to Rest Bay, the brand new route will help you explore what the town has to offer, from its golden sands to its ocean views. Mostly off road, little ones can use the 2.5 mile path to catch a wave, play on the beach or even stop for an ice cream along the way.

 

Best for … Adventurers

Take on the adrenaline filled Darren Fawr Mountain Bike Trails

Those after an adventure will find plenty of adrenaline on the epic Darren Fawr mountain bike trails. Intermediate riders will love the single winding Glengarw, blue trail track, whose well crafted berms offer plenty of acceleration. Or, if you're an expert rider, take on the 3.2km adrenaline busting Gellideg route, made up of a leg burning climb to test the fittest, natural quarry and thrilling descent for speed and terrain.

 

Best for ... Nature lovers  

Spot over 1,000 species of wildlife from Parc Slip Nature Reserve

Parc Slip Nature Reserve has over 4km of traffic free cycle paths and 10km of walking tracks for families to explore. Join the 4km stretch of the Sustrans National Cycle Route and Celtic Trail East which passes through the reserve and see if you can spot the 1,000 species of wildlife lurking here. After making your way through this well-maintained track, stop off at the Parc Slip Wildlife Trust Visitor Centre, where a bike rack, toilets and refreshments are available.

 

Best for … A day by the beach

Fatbike down Wales' tallest sand dune

Inject some adrenaline into your seaside escape by fatbiking down Wales' tallest sand dunes in Merthyr Mawr. Hire a fatbike from Porthcawl Bike Hire, whose fatbikes are designed to move over a range of terrain, getting you around safely as you make your way over great big rocks, golden sands and a flat stretch of smooth sea wall. When you reach Merthyr Mawr, walk your bike to the top of the 'Big Dipper', the epic sand dune which will have you accelerating to incredible speeds on your descent.

 

Best for... competitive cyclists

Challenge yourself to two days of endurance with The L'etape de la Defonce

If you're looking for an event to base your trip around, look out for the many competitive cycling events passing through Bridgend County. Starting in Cowbridge, the L'etape de la Defonce is a two day, three stage competitive cycle race which passes through Bridgend in August. The race consists of a seven mile team time trial and a 52 mile race on the Saturday and a 44 mile Road Race on the Sunday. The L'etape de la Defonce takes place 17th/18th August 2019.

 

 

 

Ble i ddod o hyd i'r llwybrau beicio gorau ar gyfer Wythnos Genedlaethol Beicio

Mae'n Wythnos Genedlaethol Beicio! Mae sir Pen-y-bont ar Ogwr yn gartref i lu o lwybrau beicio i ymwelwyr eu harchwilio, gan gynnwys llwybrau di-draffig a llwybrau hamddenol. O lwybrau beicio mynydd anhygoel i olygfeydd o lan y môr, dyma rhai o'n prif awgrymiadau ar gyfer beicio ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

 Garw Valley Circular _VWVP_Web -5

Y gorau ar gyfer..... taith braf

Cymerwch seibiant i gael cinio ar hyd Llwybr Dyffryn Garw

Gan ddechrau yn llonyddwch Parc Gwledig Bryngarw a gorffen ym Mlaengarw, mae'r llwybr hamddenol hwn, sy'n wyth milltir o hyd yn mynd â beicwyr ar hyd hen drac rheilffordd, fforestydd dwfn a golygfeydd o'r wlad. Gall beicwyr llwglyd fwynhau digon o gyfleoedd i gael seibiant ar y ffordd, gan gynnwys stopio yn y caffi hanner ffordd ar hyd y daith, ym Mhontyrhyl. Cewch gyfle hefyd i weld casgliad o fywyd gwyllt ar hyd y llwybr di-draffig hwn - ewch ati i archwilio gwyrddni'r llennyrch yn Fforest Garw, sy'n hafan ar gyfer y sawl sy'n hoffi gwylio adar. 

 

Y gorau ar gyfer..... coesau bach

Ni allwch fynd ar wibdaith i Borthcawl yn yr haf heb roi cynnig ar lwybr beicio newydd y dref glan môr. Yn rhedeg o Fae Trecco i Rest Bay, bydd y llwybr newydd sbon yn eich helpu i archwilio'r hyn sydd gan y dref i'w gynnig, o'r twyni tywod euraid i'r golygfeydd o'r moroedd. Yn bennaf oddi ar y ffordd, gall y rhai bach ddefnyddio'r llwybr 2.5 milltir i badlo yn y môr, chwarae ar y traeth neu hyd yn oed stopio i gael hufen iâ ar hyd y ffordd.

 

Y gorau ar gyfer..... Anturiaethwyr

Wynebwch her Llwybrau Beicio Mynydd y Darren Fawr i deimlo'r adrenalin yn llifo

I'r rheini sydd am gael antur, mae digon o adrenalin ar gael ar lwybrau beicio mynydd epig y Darren Fawr. Bydd beicwyr canolraddol yn mwynhau llwybr troellog sengl Glengarw, sef llwybr glas, y mae ei ysgafellau crefftus yn cynnig digon o gyflymder. Neu, os ydych yn feiciwr penigamp, rhowch gynnig ar lwybr heriol 3.2km Gelli-deg, sy'n cynnwys dringfa a fydd yn llosgi'r coesau i roi prawf ar y mwyaf heini, chwarel naturiol, a disgynfa gyffrous sy'n cynnig cyflymder a thir heriol.

 

Y gorau ar gyfer.....  Y sawl sydd wrth eu bodd â natur

Chwiliwch am dros 1,000 o rywogaethau bywyd gwyllt yng Ngwarchodfa Natur Parc Slip

Mae gan Warchodfa Natur Parc Slip dros 4km o lwybrau beicio di-draffig a 10km o lwybrau cerdded i deuluoedd eu harchwilio. Rhowch gynnig ar y llwybr  4km' syn rhan o Lwybr Beicio Cenedlaethol Sustrans a Llwybr Celtaidd y Dwyrain <http://www.sustrans.org.uk/ncn/map/route/celtic-trail-east> sy'n croesi'r warchodfa a cheisiwch weld y 1,000 o rywogaethau bywyd gwyllt sy'n llechu yma. Ar ôl teithio ar hyd y trac hwn sydd wedi'i gynnal a'i gadw'n dda, stopiwch yng Nghanolfan Ymwelwyr Ymddiriedolaeth Natur Parc Slip <https://welshwildlife.org/centre-and-cafe/> ble mae lle i adael eich beic, toiledau a lluniaeth ysgafn ar gael.

 

Y gorau ar gyfer.......diwrnod ar y traeth

Mentrwch i lawr twyn tywod mwyaf Cymru ar gefn beic teiars tew

I gael profiad gwirioneddol anhygoel ar eich gwyliau ar lan y môr, mentrwch i lawr twyni tywod mwyaf Cymru ym Merthyr Mawr ar gefn beic teiars tew. Llogwch feic teiars tew o Porthcawl Bike Hire, y mae eu beiciau teiars tew yn addas i fynd dros amrywiaeth o diroedd, gan sicrhau eich bod yn ddiogel wrth i chi fwynhau antur ar hyd creigiau anferthol, twyni tywod melyn ac ar hyd morglawdd llyfn. Wrth i chi gyrraedd Merthyr Mawr, cerddwch â'ch beic i fyny'r 'Big Dipper', y twyn tywod anhygoel a fydd yn sicrhau eich bod yn cyrraedd cyflymder aruthrol ar eich ffordd i lawr.

 

Y gorau ar gyfer.....beicwyr cystadleuol

''Ewch amdani a rhowch gynnig ar ddau ddiwrnod o feicio cystadleuol gyda'r Letape de la Defonce  <https://www.britishcycling.org.uk/events/details/76777/L'etape-de-la-Defonce>

Os ydych yn chwilio am ddigwyddiad i fod yn sail i'ch gwibdaith, cadwch lygad am y digwyddiadau beicio niferus sy'n cael eu cynnal yn sir Pen-y-bont ar Ogwr. Gan ddechrau yn y Bontfaen, mae L'etape de la Defonce yn ras feicio gystadleuol tri chymal, dros ddeuddydd, sy'n mynd drwy Ben-y-bont ar Ogwr ym mis Awst. Mae'r ras yn cynnwys treial amser saith milltir ar gyfer tîm a ras 52 milltir ar y dydd Sadwrn, a Ras Ffordd 44 milltir ar y dydd Sul. MaeL'etape de la Defonce yn cael ei gynnal ar 17/18 Awst 2019.

 

 

 

Heading to Wartime Bridgend this weekend? Here’s everything you need to know…

One of the most anticipated events on our summer calendar is coming to Bridgend Town Centre this weekend and we're Lindy hopping with excitement! From the world's smallest cinema to wartime replicas, Bridgend Council's Arts Projects Officer, Brent Davies talks us through all we can expect from the big day - and shares some of his top tips for visiting the county.  

Wartime Bridgend 

How did Wartime Bridgend come about?

Wartime Bridgend was started to create a stand out, iconic event in the town centre. There's a lot of history and heritage in Bridgend so it's a way of pulling all that in. This year will be the third year the event has taken place and the numbers have increased every year. We're expecting anything from around 2,000-3,000+ people this year so it's going to be jam-packed!

 

What can visitors expect to see at the event?

There will be something for the whole family. We've got the world's smallest, cinema coming to town - it's solar panelled and comes with red carpet and usherette service. There will even be a vintage makeover service next door. It's the first time we've had it so we're really looking forward to that! There will also got plenty of entertainment on offer including a fashion parade, a vintage fairground, traditional Punch and Judy event for the kids and a look alike George Formby performing on the entertainment stage.

 

How will visitors be transported back to the days of World War II?

The event itself will take place on Armed Forces Day. The Royal Welsh Guards will be there, as well as the Royal British Legion and police too. We'll be holding a service at the war memorial near Dunraven Place to start it all off and there will be everything from a bomb disposal unit to a spitfire and dreadnaught boat coming in. Visitors can take in the Home Guard rifle range and toy display and even try 'milking a cow'.

 

Why else should people come from far and wide to visit Bridgend?

Bridgend is like a miniature Wales - I've lived here all my life so I'm really passionate about it. We've got fantastic mountains and valleys and fabulous surfing beaches in Porthcawl and Rest Bay. The beaches are as good as anywhere in Wales and the mountains are spectacular. We're also in the perfect position for those touring around - you can be in Cardiff or Swansea within fifteen minutes and back in London within just two and a half hours.

 

What parts of the county do you explore in your spare time?

I like simple things like walking and cycling. We've got great cycling routes that will take you to the valleys and the coast. We've got brilliant walking routes and one of the largest sand dune systems in Europe. If you're getting away from London you could go to the beach, enjoy the many mountain bike trails, explore the dunes or head into the valleys. You'd have a great weekend!

 

If you could recommend one thing for visitors at Wartime Bridgend, what would it be?

I would be pushed to say just one thing. This year's star attraction is definitely the replica Hawker Hurricane plane in Dunraven Place, considered the workhorse of the Second World War. It's great to have so many people dressed up and wandering around the town. Having Winston Churchill wander the streets is fantastic too. We want Bridgend to be filled with people and most of all for the public to enjoy it. Just come along and have a good time!

 

You can find more info on Wartime Bridged here: www.carnegiehouse.co.uk

 

Wartime Bridgend will take place Saturday 15th June, 10am - 4pm in Bridgend Town Centre.