The goings on in and around Bridgend

Water-sports Centre

Syrffiwch donnau Cymru gyda chanolfan chwaraeon dŵr newydd Porthcawl, gwerth £1.5 miliwn

 

Mwynhewch weithgareddau antur a fydd yn rhoi hwb i'r adrenalin yng nghanolfan chwaraeon dŵr newydd Porthcawl, gwerth £1.5 miliwn, sydd o'r radd flaenaf.

 

Ydych chi'n fyw am gael syrffio, neu a fyddai'n well gennych chi archwilio'r ardal gyfagos ar feic? Efallai y byddwch am fynd am dro ar hyd y traeth tywodlyd gyda diod boeth yn eich llaw. Mae canolfan chwaraeon dŵr newydd sbon Rest Bay bellach ar agor ac yn barod i'ch helpu i brofi cyrchfan antur glan y môr y DU sy'n tyfu gyflymaf.

Mae arbenigwyr lleol Ysgol Syrffio Porthcawl yn falch o allu galw'r ganolfan yn gartref parhaol iddynt, gan alluogi pobl frwdfrydig i gael cyfle i brofi'r dyfroedd gwyllt gyda gwersi ac offer i'w llogi bob dydd o'r flwyddyn (ac eithrio Dydd Nadolig).
 
Os nad yw syrffio at eich dant - peidiwch â phoeni! Mae gan y ganolfan chwaraeon dŵr lwyth o declynnau gwahanol sy'n addas i weithgareddau ar y môr, gan gynnwys offer padlfyrddio ar eich traed.
 
Os byddai'n well gennych antur amgen, dewiswch eich olwynion ac ewch ati i fwynhau gyda mwy na 30 o gerbydau i ddewis ohonynt, gan gynnwys beiciau mynydd, beiciau teiars tew, e-feiciau, criwserau Califfornia a chadair olwyn i'w defnyddio ar y traeth. Wynebwch her twyni tywod Cynffig gyda'r 'beiciau teiars tew', sydd ag olwynion trwchus tu hwnt. Dysgwch am dirweddau chwedlonol y twyni tywod gyda theithiau yn seiliedig ar chwedlau'r ardal.
 
Rhowch gynnig ar helpu byd natur drwy lanhau'r traethau ar y cyd â'r gymuned a chael gwersi addysg amgylcheddol i wella ymwybyddiaeth yr hen a'r ifanc o'r môr a'r awyr agored.
 
Os nad yw beiciau cyflymder uchel neu anturiaethau yn y dŵr yn mynd â'ch bryd, bydd caffi'r ganolfan yn cynnig diodydd poeth a danteithion melys cyn hir er mwyn eich cynhesu a'ch rhoi ar ben ffordd i fwynhau taith gerdded hamddenol ledled y traeth tywodlyd.
 

Diolch i grant gwerth £1.5 miliwn gan yr Undeb Ewropeaidd, drwy raglen Cyrchfannau Denu Twristiaeth Llywodraeth Cymru, mae'r ganolfan yn cynnig amrywiaeth o anturiaethau i'w gwneud yn yr awyr agored, drwy gydol pob tymor. Cynlluniwch eich antur nesaf a dysgwch fwy yn https://www.visitwales.com/product/1821303

 

 Watersportscentre

 

2 comments for “Water-sports Centre”

 1. Posted 22 November 2019 at 05:48:36

  Nice post...
  Thanks for sharing
  Nice Post
  http://soulandmespa.com
  <a href="http://soulandmespa.com">Body Spa</a>
  <a href="http://soulandmespa.com/signature-treatment-thai-fusion-therapy">Signature Treatment in Delhi</a>
  <a href="http://soulandmespa.com/the-traditional-shiatsu">Shiatsu Massage Parlour</a>
  <a href="http://soulandmespa.com/deep-tissue-massage">Deep Tissue Massage</a>

 2. Posted 20 December 2019 at 05:44:54

  Great post

Post a comment