The goings on in and around Bridgend

Monthly Archives: August 2018

The seascape events you don’t want to miss at the end of August

If you've enjoyed the Porthcawl seascape events so far, you won't want to miss the town's latest instalments of seaside fun! From the competitive Tuska Triathlon to an entire day dedicated to sugar-topped seaside street theatre, here's a flavour of what is still to come in Porthcawl at the end of August.   

 Screen Shot 2018-08-22 At 12.27.49

 

Sunday 26th August

Show your support for the Tuska Triathletes 

Come along and show your support for Porthcawl's epic annual triathlon. Join competitors for an early 7am start, when they'll take on a chilly 750m sea swim, 22km bike ride and 5km run to top it all off! Why not grab a well-deserved supporter's breakfast after in one of Porthcawl's cosy cafés along the front?

Registration for this event has now closed but come along and show your support. Maybe you could sign up next year! 

 

Laugh yourself silly with The Fairly Fish Company

This seafood stall is not what you might expect! Look out for the tantelisingly delicious offerings of street comedy fish stall duo, The Fairly Fish Company , [AB1] who will be roaming The Esplanade throughout the day on the 26th! Expect jumping prawns, an overly excited octopus and worrying seafood smoothie Prawns jumping, an octopus springing to life and a worrying seafood smoothie!

The fishy duo will be roaming through John Street and The Esplanade between 11am-4pm.

 

Join Mr Wippy and The Conettes for a taste of Holloywood

For the ultimate post-triathlon treat,join Mr Wippy, Strawberry Sauce and the Conettes [AB2] [BZ3] outside the Grand Pavilion in the afternoon. Transport yourself back to 1940's Hollywood where an antique ice cream van will provide the backdrop for this mini musical all about ice-cream. From sugar coated song and dance to a tap workshop after the show, Mr Wippy and the Conettes promise to provide all the toppings for a seaside day out.

 

Get magical with Mystic Mwfanwy and the roaming magician

After all that, why not head along the front for an ice cream on the esplanade. Look out for the fabulous Kitcsh n Sync, who will be back roaming the town with their mystical Mystic Mwfanwy act. You can also spot the wonders of Porthcawl's roaming magician along the way and if you're lucky enough to pass the balloon maker on his travels, you're sure to pop with excitement!

                                       

Experience Porthcawl's first ever open-air cinema  

In the evening head to the Rugby Club for Porthcawl's first ever known open air cinema event! Wrap up warm and bring your own chairs, picnic and blankets. The show stopping musical hit, The Greatest Showman, will have you bouncing on your picnic blankets from 8.30pm.

8.30pm, Porthcawl RFC

 

 

31st August

The Waverly Paddle Steamer

Board the Waverly Paddle Steamer from Porthcawl and experience the Bristol Channel from a traditional Victorian pleasure boat. The Waverly Paddle Steamer will set sail from Porthcawl Harbour at 9am, 31st August, with a chance of live entertainment at the harbour to send you on your way. Enjoy the live band onboard while dining and relaxing in a restored period lounge or simply take in the glorious views as you pass through the channel.

From Porthcawl Harbour, 9am, return 8pm 

 

1st - 2nd September

Watch lifesaving champs battle it out for National no.1

Become the ultimate seaside spectator by heading down to watch the National Ocean Championships for Surf Life Saving at Coney Beach, where lifesavers from all over Wales will battle it out in over 12 gruelling beach disciplines to become the top surf lifesaving club Wales. Postponed from 28th and 29th July due to weather, the SLSA Wales National Ocean Championships will see lifesavers aged 13 to 60 from all across the country take to Coney Beach on Saturday 1st and Sunday 2nd September. Coney Beach, 9am - 5pm, 1st - 2nd September 

 

The Porthcawl Seascape project has received funding via the Regional Tourism Engagement Fund (RTEF) and supported through the Welsh Government Rural Communities - Rural Development Program 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and the Welsh Government, the Fund to improve the visitor experience and create stronger destinations by working together.

 

 

Y digwyddiadau morlun na ddylech chi eu colli ddiwedd mis Awst

Os ydych chi wedi mwynhau digwyddiadau morlun Porthcawl hyd yma, fyddwch chi ddim eisiau methu hwyl a sbri diweddaraf y dref ar lan y môr! O'r Triathlon Tuska cystadleuol i ddiwrnod cyfan o theatr melys ar y stryd ar thema glan y môr, dyma flas o'r hyn sydd i ddod ym Mhorthcawl ddiwedd mis Awst.    

Screen Shot 2018-08-22 At 12.27.49 

Dydd Sul 26 Awst

 

Dewch i gefnogi Triathletwyr Tuska 

Dewch draw i gefnogi triathlon epig blynyddol Porthcawl. Ymunwch â'r cystadleuwyr yn gynnar am 7am, pan fyddan nhw'n rhoi naid i'r môr ac yn nofio 750m, yn beicio am 22km ac yn rhedeg am 5km! Beth am fwynhau brecwast arbennig i'r cefnogwyr ar ôl hynny yn un o gaffis braf Porthcawl ar hyd y ffrynt.

Does dim modd cofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn nawr, ond mae croeso i chi ddod draw i annog a chefnogi'r rhai sy'n cymryd rhan. Efallai y gwnewch chi roi cynnig arni y flwyddyn nesaf! 

 

Chwerthin lond bol gyda'r Fairly Fish Company

Mae'r stondin bwyd môr yma braidd yn wahanol! Cadwch lygad allan am gynigion blasus y ddeuawd comedi stryd gyda'u stondin bysgod, The Fairly Fish Company, a fydd yn crwydro ar hyd a lled y Rhodfa drwy gydol y dydd ar y 26ain! Efallai y gwelwch chi gorgimwch chwim, octopws wedi cyffroi braidd gormod a smwddi bwyd môr seimlyd!

Bydd y ddeuawd heigiog yn crwydro Stryd John a'r Rhodfa rhwng 11am a 4pm.

 

Ymunwch â Mr Wippy and The Conettes am flas o Hollywood

Ymunwch  â Mr Wippy, Strawberry Sauce and the Conettes y tu allan i'r Pafiliwn Mawr yn y pnawn wrth i chi fwynhau danteithion ar ôl y triathlon. Ewch yn ôl i gyfnod Hollywood yn y 1940au, lle bydd fan hufen iâ hen ffasiwn yn gefndir i'r sioe gerdd fach hon i gyd am hufen iâ. O ganu a dawnsio siwgwrllyd i weithdy tap ar ôl y sioe, bydd gan Mr Wippy and the Conettes yr holl ddanteithion ar gyfer eich diwrnod mas ar lan y môr.

 

Hud a lledrith gyda Mystic Myfanwy a'r consuriwr crwydrol

Ar ôl hyn i gyd, beth am fynd ar hyd y ffrynt i gael hufen iâ ar y rhodfa?  Cadwch lygad allan am Kitcsh n Sync, a fydd yn crwydro o amgylch y dref gyda Mystic Myfanwy. Cewch hefyd fwynhau rhyfeddodau consuriwr crwydrol Porthcawl ar hyd y ffordd. Os ydych chi'n ddigon ffodus o weld y crëwr balŵns ar ei daith, rwy'n siŵr y byddwch chi'n bownsio fel balŵn yn llawn cyffro!

                                       

Sinema awyr agored gyntaf erioed Porthcawl 

Gyda'r nos, ewch draw i'r Clwb Rygbi i ddigwyddiad sinema awyr agored cyntaf Porthcawl!  Cofiwch lapio'n gynnes a dewch â'ch cadeiriau, eich picnic a'ch blancedi eich hunain. Byddwch yn siŵr o fwynhau'r sioe gerdd boblogaidd a thrawiadol, The Greatest Showman, sy'n dechrau am 8.30pm.

8.30pm, Porthcawl RFC

 

31 Awst 

Stemar Olwyn y Waverly

Camwch ar Stemar Olwyn y Waverly ym Mhorthcawl a theithio ar Fôr Hafren ar gwch pleser traddodiadol o oes Fictoria. Bydd y Waverly yn hwylio o Harbwr Porthcawl am 9am ar 31 Awst a bydd cyfle i chi fwynhau adloniant byw ar yr harbwr cyn i chi gychwyn.  Bydd band yn chwarae'n fyw ar y llong tra byddwch chi'n cael bwyd ac yn ymlacio mewn lolfa sydd wedi'i hadnewyddu yn steil y cyfnod. Neu beth am fwynhau'r golygfeydd godidog wrth i chi hwylio. 

O Harbwr Porthcawl, 9am, yn ôl 8pm

 

 

1-2 Medi

Gwyliwch y pencampwyr achub bywyd yn brwydro am y gorau

Beth am wylio Pencampwriaethau Cenedlaethol Achub Bywyd Beistonna ar draeth Coney, lle bydd achubwyr bywyd o bob cwr o Gymru'n cystadlu mewn dros 12 o ddisgyblaethau anodd i ennill teitl clwb achub bywyd beistonnau gorau Cymru.  Cafodd Pencampwriaethau Cymdeithas Achub Bywyd Beistonna Cymru eu gohirio ar 28 a 29 Gorffennaf oherwydd y tywydd. Byddant yn cael eu cynnal ar ddydd Sadwrn 1 a dydd Sul 2 Medi, a bydd achubwyr bywyd rhwng 13 a 60 oed o bob cwr o'r wlad yn dod i draeth Coney ar gyfer y gystadleuaeth. 

Traeth Coney, 9am - 5pm, 1-2 Medi 

 

 

 

Mae prosiect Morlun Porthcawl wedi cael cyllid gan y Gronfa Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol a chefnogaeth drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, sy'n cael ei hariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru, er mwyn gwella profiad ymwelwyr a chreu cyrchfannau cryfach drwy gydweithio.

 

 

The Seascape Events to expect in Porthcawl this month

Bridgend County invites all ages to join its selection of seaside events this month, as the Porthcawl Seascape Events and PromenArt Programme continues throughout August. Make a weekend of it and book into our laid back campsites, luxury hotels and self catered stays. From giant whales to challenging triathlons, here's all the info you need for this month's Seascape events in Porthcawl.

Kitsch _Porthcawl _Red Swimmers _060WEB

Mermaidens on the prom with Kitsch n Sync, 4th August

Back by popular demand, everybody's favourite Mermaidens will once again be roaming the promenade this Saturday. Kitsch n Sync's wildly creative and interactive performance will be taking place from 10am - 4pm and is set to be brimming with all the colour and comedy you could imagine.

Porthcawl Promenade, 4th August, 10am-4pm http://kitschandsync.co.uk  

 

Wales v England International Lifesaving Test match, 4th August

Don't miss the best of the UK's surf lifesaving teams battle it out in the water in the ultimate surf lifesaving competition. Wales will compete against England in this mighty test match, set to be gruelling from start to finish.Saturday 4th August

 

Inside The Whale: Drastic Plastic, 13th - 15th August 

Look out for a giant inflatable sperm whale coming to Porthcawl between 13th and 15th August. Visitors will have the chance to squeeze through his giant belly and learn about the impact our plastic waste is having on the ocean through an immersive performance not to be missed. Want to know more? Follow @BridgendBites on Facebook and Twitter where all will be revealed…

This event is Free. Various performances will take place between 13th & 15thAugust. For more info on how to book tickets visit http://www.grandpavilion.co.uk/events/3657/the-whale-drastic-plastic/

 

Round the Bay Swim, 19th August

Don't miss the annual Round the Bay swim this month, where brave competitors will take the daring dip to prove their abilities in the open water. This fun and competitive swim will begin at the Porthcawl RNLI Lifeboat station before taking swimmers around the bay before finishing at Rest Bay. After an early start why not enjoy a hearty breakfast in one of Porthcawl's many cosy cafes and seaview spots.

RNLI building to Rest Bay, 12pm - 2pm Sunday 19thAugust http://www.plgc.org.uk/ 

 

Cruistopia! By Kitsch n Sync, 19th August

If you can't make the Mermaidens performance on the 4th, panic not! Our favourite Kitsch n Sync trio will be back in Porthcawl for more seaside fun, laughter and creative performance on the 19th, with the wildly wonderful Cruistopia. They'll be roaming the prom between 10am and 4pm with unmissable performance sets throughout the day. 

http://kitschandsync.co.uk

 

The Porthcawl Seascape project has received funding via the Regional Tourism Engagement Fund (RTEF) and supported through the Welsh Government Rural Communities - Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and the Welsh Government, the Fund to improve the visitor experience and create stronger destinations by working together

Mae prosiect Morlun Porthcawl wedi cael cyllid gan Y Gronfa Datblygu Cymunedau Gwledig a chefnogaeth drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, sy'n cael ei hariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru, er mwyn gwella profiad ymwelwyr a chreu cyrchfannau cryfach drwy gydweithio.

Digwyddiadau Morlun Porthcawl i gadw golwg amdanyn nhw'r mis hwn

Mae Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn gwahodd pawb o bob oed i ymuno yn ein detholiad o ddigwyddiadau glan y môr y mis hwn, wrth i Ddigwyddiadau Morlun Porthcawl a'r Rhaglen PromenArt barhau gydol mis Awst. Beth am wneud penwythnos ohoni ac archebu lle yn ein meysydd pebyll hamddenol, ein gwestai moethus neu ein safleoedd hunanarlwyo. O forfilod enfawr i rasys triathlon heriol, dyma'r holl wybodaeth fydd ei hangen arnoch ar gyfer digwyddiadau Morlun y mis hwn ym Mhorthcawl.

Kitsch _Porthcawl _Red Swimmers _060WEB 

Morforynion ar y prom gyda Kitsch n Sync, 4ydd Awst

Oherwydd y galw mawr amdanyn nhw, mae ein hoff Forforynion yn ôl unwaith eto yn crwydro'r prom y dydd Sadwrn hwn.  Bydd perfformiad rhyngweithiol a rhyfeddol o greadigol Kitsch n Sync - Mermaidens - gyda'i holl liwiau a'i hwyl i'w weld rhwng 10am a 4pm.

Promenâd Porthcawl, 4ydd Awst, 10am-4pm http://kitschandsync.co.uk  

 

Digwyddiad Prawf Achub Bywyd Rhyngwladol Cymru v Lloegr, 4ydd Awst

Peidiwch â cholli'r cyfle i weld goreuon timau achub bywyd beistonna'r DU yn mynd i'r afael â'i gilydd mewn ymgais i ennill y gystadleuaeth achub bywyd beistonna eithaf.  Bydd Cymru yn cystadlu yn erbyn Lloegr yn y digwyddiad prawf anferthol hwn sy'n siŵr o fod yn her aruthrol o'r dechrau i'r diwedd.Dydd Sadwrn 4ydd Awst

 

Ym Mola'r Morfil: Drastic Plastic, 13eg - 15fed Awst 

Cadwch eich llygaid yn agored am y morfil gwynt enfawr fydd yn glanio ym Mhorthcawl rhwng 13eg a 15fed Awst. Bydd ymwelwyr yn cael cyfle i wasgu drwy ei fola anferth a dysgu am yr effaith y mae ein gwastraff plastig yn ei chael ar y môr ar ffurf perfformiad i ymgolli ynddo na ddylid ei fethu. Am wybod mwy? Dilynwch @BridgendBites ar Facebook a Twitter i gael gwybod y cyfan…

Mae'r digwyddiad hwn am ddim.  Bydd nifer o wahanol berfformiadau yn cael eu cynnal rhwng 13eg & 15fedAwst. 

http://www.grandpavilion.co.uk/events/3657/the-whale-drastic-plastic/ 

 

Digwyddiad Nofio o Amgylch y Bae, 19eg Awst

Peidiwch â cholli'r digwyddiad blynyddol - Nofio o Amgylch y Bae - y mis hwn, pan fydd cystadleuwyr dewr yn mentro i'r môr i brofi eu gallu mewn dŵr agored. Bydd y gystadleuaeth nofio llawn hwyl hon yn cychwyn yng ngorsaf bad achub RNLI Porthcawl ac yna'n tywys y nofwyr o amgylch y bae cyn gorffen yn Rest Bay. Ar ôl codi mor gynnar, beth am fwynhau brecwast harti yn un o gaffis clyd Porthcawl gyda'u golygfeydd o'r môr.

Adeilad RNLI i Rest Bay, 12pm - 2pm 19eg Awst

 

Cruisetopia! Gan Kitsch n Sync, 19eg Awst

Os nad ydych chi'n gallu bod ym mherfformiad y Mermaidens ar y 4ydd, peidiwch â chynhyrfu! Bydd ein hoff driawd - Kitsch n Sync - yn ôl ym Mhorthcawl i'ch diddanu unwaith eto gyda'u perfformiad creadigol, llawn hwyl a chwerthin -Cruisetopia ar y 19eg.  

10am - 4pm  http://kitschandsync.co.uk

 

The Porthcawl Seascape project has received funding via the Regional Tourism Engagement Fund (RTEF) and supported through the Welsh Government Rural Communities - Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and the Welsh Government, the Fund to improve the visitor experience and create stronger destinations by working together

Mae prosiect Morlun Porthcawl wedi cael cyllid gan Y Gronfa Datblygu Cymunedau Gwledig a chefnogaeth drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, sy'n cael ei hariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru, er mwyn gwella profiad ymwelwyr a chreu cyrchfannau cryfach drwy gydweithio.