The goings on in and around Bridgend

Home & Colonial

Mae Home & Colonial yn siop delicatessen sydd wedi ennill gwobrau, ac mae'n gwerthu cacennau cri wedi'u pobi'n ffres, bara cartref a nwyddau blasus wedi'u mewnforio. O bwysigrwydd cynnig gwasanaeth personol i fenter caffi newydd ym mhentref Newton, cawsom gyfle i siarad â Stuart, y perchennog, am greu brwdfrydedd ynghylch bwydydd blasus ym Mhorthcawl. 

 Screen Shot 2018-07-20 At 16.00.09

Beth ydy hanes Home & Colonial?

Rydym ar ein nawfed flwyddyn erbyn hyn, ar ôl i ni benderfynu gadael prysurdeb bywyd ac agor fan hyn. Roedd angen i ni gymryd cam yn ôl a rhoi amser i ni ein hunain, a dyma sut ddechreuodd Home n Colonial!

 

Siop delicatessen ydym ni, ac rydym ni'n gwerthu amrywiaeth o fwydydd lleol ac arbenigol. Rydym ni'n gweithio gyda thri phobydd lleol sy'n cynhyrchu amrywiol eitemau i ni, gan gynnwys cacennau a bara. Maen nhw'n dilyn ein ryseitiau ni ac mae'r cynnyrch yn cael eu gwerthu yn y siop. Rydym yn gwerthu peis, cacennau crwst, cacennau cri a phasteiod arbenigol o Gernyw hefyd. 

 

Rydym ni'n mewnforio cacennau crwst o'r Eidal, yn ogystal ag olifau, salami a chawsiau o'r Eidal i fynd â'r amrywiaeth helaeth lleol o Gymru. Rydym yn defnyddio rysáit mam-gu a tad-cu i wneud ein ffagots traddodiadol sy'n boblogaidd dros ben. Mae ein hwyau selsig yn boblogaidd hefyd, ac mae dros ddeg gwahanol rai yn cael eu gwerthu gan gynnwys un â melynwy meddal. Rydym ni'n cael ein cig gan Douglas Willis yng Nghwmbrân er mwyn sicrhau'r safonau uchaf. 

 

Pam Porthcawl? Beth sydd gan Borthcawl i'w gynnig sy'n ei wneud yn unigryw?

Aethom ni i deithio ychydig cyn i ni agor y siop i benderfynu a oeddem ni am symud i rywle arall neu aros ym Mhorthcawl. Fe wnaeth hyn i ni sylweddoli yn y diwedd bod popeth oedd ei angen arnom ni yma ym Mhorthcawl. Mae'r lle yn gyrchfan glân y môr ac mae llawer o ymwelwyr yn dod i'r ardal felly rydym ni'n cadw mwy o stoc na'r dref fach arferol.

 

Disgrifiwch brofiad nodweddiadol y cwsmer yn Home & Colonial

Mater yw o roi'r math o brofiad i'r cwsmeriaid na fyddent yn ei gael yn unrhyw le arall. Rydym ni'n meddwl ei bod yn bwysig rhannu ein gwybodaeth am fwyd a hefyd am draddodiadau Cymreig, felly rydym ni'n dweud popeth am bob dim wrth ein cwsmeriaid. Rydym ni'n pobi cacennau cri yn ffres drwy'r dydd ac yn eu gwerthu'n syth o'r plât poeth. Mae'n arogl yn anfarwol. Gallwn rannu hanes y gacen gri, pa gaws sy'n iawn ar gyfer achlysuron penodol neu sut ac ymhle y cafodd pob mêl lleol ei wneud. Mae'n brofiad personol iawn ac mae pobl yn dod yn ôl dro ar ôl tro. 

 

Beth yw rhan gorau eich swydd?
Y bobl, heb os nac oni bai. Rydym ni'n cwrdd ag amrywiaeth o bobl bob dydd, a dyna sy'n gwneud ein gwaith ni mor arbennig.
 
A'r rhan anoddaf?
Yr oriau hir!

 

Beth allwch chi ei ddweud am eich caffi newydd yn Newton?

Enw'r caffi ydy The Potting Shed ac fe agorodd ym mhentref Newton yr wythnos diwethaf. Fy mhartner Abbe sy'n rhedeg y caffi, ac mae wedi cael ei enwi ar ôl rhandir mae hi newydd ddechrau gofalu amdano. Mae'r caffi yn cynnig te a choffi yn ogystal â byrbrydau a chacennau crwst. Rydym ni'n defnyddio coffi o'r Eidal, yn mewnforio dau fath o ffeuen ac yn eu cyfuno i greu ein coffi unigryw ein hunain. Mae'r bobl leol wedi bod yn arbennig, ac mae popeth yn mynd yn dda hyd yma!

 

Beth ydych chi'n ei fwynhau am Borthcawl?
Mae cymaint o amrywiaeth ym Mhorthcawl ac mae'n anodd dod o hyd i hyn yn unrhyw le arall. Mae'n agos at yr M4, sy'n golygu bod modd cyrraedd Abertawe a Chaerdydd o fewn 40 munud. Mae glân y môr ar stepen ein drws, sy'n cael yr haul drwy'r dydd, ac mae'r cyfan dafliad carreg o'r mynyddoedd mwyaf anhygoel. Rydym ni wrth ein bodd â'r amrywiaeth sydd yma.

32 comments for “Home & Colonial”

 1. Posted 23 July 2018 at 17:23:38


  If you want to sell and buy bitcoin, and want to know which wallet is good then you have to used Coinmama wallet. it's better for bitcoin sell and buy. and if you are getting issues related to sell and buy from Coinmama wallet then just dial 1855-206-2326. and contact then they fix your ptobelm. and if you getting any type of issues regarding to Coinmama wallet. you can contac us.

  Uphold Number @ https://www.1800customerservicenumbers.com/cryptocurrency/uphold-customer-support-number/

  Uphold Phone Number @ https://www.1800customerservicenumbers.com/cryptocurrency/uphold-customer-support-number/

  Uphold Support @ https://www.1800customerservicenumbers.com/cryptocurrency/uphold-customer-support-number/

  Uphold Support number @ https://www.1800customerservicenumbers.com/cryptocurrency/uphold-customer-support-number/

  Uphold Support phone number @ https://www.1800customerservicenumbers.com/cryptocurrency/uphold-customer-support-number/

  Uphold tech Support number @ https://www.1800customerservicenumbers.com/cryptocurrency/uphold-customer-support-number/

  Uphold tech Support phone number @ https://www.1800customerservicenumbers.com/cryptocurrency/uphold-customer-support-number/

  Uphold technical Support number @ https://www.1800customerservicenumbers.com/cryptocurrency/uphold-customer-support-number/

  Uphold technical Support phone number @ https://www.1800customerservicenumbers.com/cryptocurrency/uphold-customer-support-number/

  Uphold customer Support number @ https://www.1800customerservicenumbers.com/cryptocurrency/uphold-customer-support-number/

  Uphold customer Support phone number @ https://www.1800customerservicenumbers.com/cryptocurrency/uphold-customer-support-number/

  Uphold helpline phone number @ https://www.1800customerservicenumbers.com/cryptocurrency/uphold-customer-support-number/

  Uphold helpline number @ https://www.1800customerservicenumbers.com/cryptocurrency/uphold-customer-support-number/

 2. Posted 30 July 2018 at 10:15:59

  In today’s time students face the problem of stress in college. Whether it is because of social anxiety, or not being able to clear exam etc. Most of the times, students get stressed due to their piled up assignments. If it is with you also then you might look for Allassignmenthelp Reviews.

 3. Posted 01 August 2018 at 11:15:11

  1. Experience before you write: You can write about any service or product only when you have had a personal experience with that product. It is advisable to take experience from that service before you write anything about them. Your experience will help you to get an opinion, and hence you can write about it in a better way.

 4. Gravatar of <a href="http://www.google.com "> google </a><a href="http://www.google.com "> google </a>
  Posted 02 August 2018 at 13:52:06

  xvfklvmnzxdlv

 5. Posted 02 August 2018 at 13:53:09

  Instantly amazed with all the useful information that is on it. Great post, just what i was looking for and i am looking forward to reading your other posts soon!

 6. Posted 28 August 2018 at 17:24:37

  Instantly amazed with all the useful information that is on it. Great post, just what i was looking for and i am looking forward to reading your other posts soon!

 7. Posted 28 August 2018 at 17:25:10

  Instantly amazed with all the useful information that is on it. Great post, just what i was looking for and i am looking forward to reading your other posts soon!

 8. Posted 28 August 2018 at 17:26:34

  Instantly amazed with all the useful information that is on it. Great post, just what i was looking for and i am looking forward to reading your other posts soon!

 9. Posted 28 August 2018 at 17:30:43

  wow keren lowongan kerja jogja

 10. Posted 28 August 2018 at 17:32:40

  good post

 11. Posted 28 August 2018 at 17:34:47

  good post thanks

 12. Posted 28 August 2018 at 17:35:31

  wow this is awesome

 13. Posted 11 September 2018 at 08:27:29

  nice post

 14. Posted 11 September 2018 at 14:58:33

  Traveling to Cyprus and need to rent a car? Meet the experts! Wheels & Go Car Rentals.

 15. Posted 08 October 2018 at 18:56:07

  wow cool stuff

 16. Posted 23 October 2018 at 13:32:42

  great post mate

 17. Posted 23 October 2018 at 13:41:12

  good point

 18. Posted 28 October 2018 at 05:09:35

  wow

 19. Posted 28 October 2018 at 05:10:01

  cool

 20. Posted 28 October 2018 at 05:11:28

  great

 21. Posted 28 October 2018 at 05:12:37

  now enter

 22. Posted 28 October 2018 at 05:13:08

  awesome

 23. Posted 05 November 2018 at 13:41:35

  Happy to say your post is very interesting to read.I'm never going to say something about it.You're doing a great job.Keep it up

 24. Posted 05 November 2018 at 13:43:33

  This is really helpful post and very informative there is no doubt about it. I found this one pretty fascinating and it should go into my Collection. Very good work!

 25. Posted 05 November 2018 at 13:47:23

  I read your post. It is very informative and helpful to me. I admire the message valuable information you provided in your article. Thank you for posting, again!

 26. Posted 05 November 2018 at 13:48:31

  This is really a great stuff for sharing. Keep it up .Thanks for sharing. Great work. Good knowledge. Thanks for disseminating such precious info.

 27. Posted 05 November 2018 at 13:49:39

  Thanks for sharing...Very Informative Content... visit spa:  . I am happy because this is post is very useful for me. This is a nice post explaining a lot about entertainment. I really appreciate your efforts to do so. Plz, keep posting.

 28. Posted 05 November 2018 at 13:51:19

  Hi my friend! I want to say that this article is awesome, great written and include almost all significant infos. I would like to peer extra posts like this. Thank you so much for the rally! So happy

 29. Posted 04 December 2018 at 07:22:03

  Thank you for sharing your knowledge and experience with me.

 30. Posted 08 July 2019 at 12:41:23

  Very interesting, good job and thanks for sharing such a good blog............
  I am really happy to say it’s an interesting post to read .
  This is great advice! Very honest and practical.I really enjoyed this post..............
  I read this post it so nice and very informative thanks for sharing ....
  Amazing post, thanks for sharing this article
  What an extensive article, Very informative and helpful post. I love all your blogs 
  Usually I never comment on blogs but your article is so convincing that I never stop myself to say something about it. You’re doing a great job Man,Keep it up.
  Really very happy to say,your post is very interesting to read.I never stop myself to say something about it.You’re doing a great job.Keep it up
  Enjoyed reading the article above , really explains everything in detail,the article is very interesting and effective.Thank you and good luck for the upcoming articles
  Found your post interesting to read. I cant wait to see your post soon. Good Luck for the upcoming update.This article is really very interesting and effective.

 31. Posted 09 July 2019 at 14:24:04

  I read this post it so nice and very informative thanks for sharing ....

 32. Posted 16 July 2019 at 10:41:12

  Lemon choose le

Post a comment