The goings on in and around Bridgend

Fyddwch chi ddim eisiau methu'r ŵyl newydd hon ym Mhorthcawl...

Oeddech chi'n gwybod bod Porthcawl yn cynnal gŵyl tân a dŵr newydd sbon dros wyliau'r hanner tymor? Bydd yr ŵyl danbaid hon yn dathlu ysbryd y môr a bydd yn llawn cyffro tanllyd. O syrffwyr yn ceisio gosod record byd i bobl yn jyglo, dawnsio ac yn bwyta tân, fyddwch chi ddim eisiau methu'r cyfle.

Screen Shot 2018-10-16 At 15.24.02

Ceisio gosod record byd ar y dŵr

Dewch i wylio 200 o syrffwyr yn ceisio gosod record byd am y nifer fwyaf o bobl yn syrffio ar yr un pryd. Yr ymgais fythgofiadwy hon i osod record byd fydd yn dechrau'r digwyddiad Tân a Dŵr. 120 yw'r record ar hyn o bryd, felly mae hwn yn rheswm gwell nag erioed dros ddod draw a neidio ar fwrdd syrffio!27 Hydref, 9am, Sandy Bay. Bydd yr amser yn dibynnu ar y tywydd a'r tonnau.

Dewch i fwynhau prynhawn llawn antur yn seiliedig ar thema'r traeth

Ymunwch â SeaQuest a'r Acwariwm Morol Cenedlaethol am brynhawn o hwyl i'r teulu ar 27 Hydref. Cewch dostio malws melys a mwynhau smores blasus, dysgu adeiladu eich cysgodfan traeth eich hun, darganfod arteffactau morol diddorol sydd wedi'u golchi ar y lan a chymryd rhan mewn sesiwn glanhau traeth epig! Os oes gennych chi ddigon o egni ar ôl hynny, beth am greu mosäig gyda gleiniau bychan?1pm-5pm, gall yr amseroedd amrywio gan ddibynnu ar y tywydd.

Popeth o theatr stryd i daflu welis

Dewch i fwynhau prynhawn llawn adloniant. Gwyliwch ddetholiad o theatr stryd yn cael ei pherfformio gan Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen, neu rhowch gynnig ar gystadleuaeth baneri, sy'n cael ei chynnal gan SLSC Sger a Pink Bay. Os hoffech chi roi cynnig ar rywbeth newydd, gwisgwch eich esgidiau glaw a chymryd rhan yn y gystadleuaeth taflu welis yn nes ymlaen yn y diwrnod!Bydd hyn i gyd yn digwydd rhwng 1pm a 5pm. Mae'r amseroedd hyn yn dibynnu ar y tywydd ac mae'n bosib y byddan nhw'n newid.

Sesiwn Syrffio Min Nos Seaquest
Dewch i wylio'r hwyl wrth i'r syrffwyr syrffio'r tonnau dan olau'r llifoleuadau. 6pm-9pm

Pethau'n poethi gyda noson o fflamau a diweddglo mawreddog

Bydd digwyddiad Tân a Dŵr Porthcawl yn parhau gyda noson o fflamau. Disgwyliwch arddangosfa tân gwyllt anhygoel a pherfformiadau gan FlameOz drwy gydol y noson. Nid yn unig y bydd FlameOz yn dawnsio ac yn jyglo gyda thân - byddan nhw'n bwyta tân hefyd!27 Hydref, 8.30pm, Sandy Bay. 

Profiad syrffio rithwir
Camwch ar fwrdd syrffio rhithwir a syrffio tonnau Rest Bay heb wlychu hyd yn oed! Os yw'n well gennych chi badl-fyrddio, gallwch badl-fyrddio ar eich traed yn heulwen yr hydref. Bydd y profiad ystafell ymgolli arloesol hwn ym Mae Trecco yn ystod gwyliau'r hanner tymor, o 27 Hydref ymlaen.

Tynnwch ddigon o luniau gyda bwrdd hunluniau newydd Porthcawl!

I baratoi ar gyfer y digwyddiad, mae Porthcawl yn lansio bwrdd hunluniau newydd gerllaw. Dewch i dynnu hun-lun o flaen bwrdd hunluniau anferth 10m x 2.4m ar safle Chwaraeon Dŵr Rest Bay, sy'n cael ei lansio y penwythnos hwn. Gallwch dynnu lluniau o flaen yr adnodd newydd sbon hwn, gan ddefnyddio'r hashnod #DarganfodPorthcawl a #DiscoverPorthcawl er mwyn eu rhannu gyda'ch ffrindiau. 

Cyfle i ENNILL sesiwn syrffio neu sesiwn padl-fyrddio ar eich traed

Bydd yr ymwelwyr sy'n dod i'r digwyddiad Tân a Dŵr hefyd yn cael cyfle i ENNILL sesiwn padl-fyrddio neu sesiwn syrffio am ddim drwy lenwi arolwg i ymwelwyr ar-lein. Peidiwch â cholli'r cyfle!  

Mae prosiect Morlun Porthcawl wedi cael cyllid gan Y Gronfa Datblygu Cymunedau Gwledig a chefnogaeth drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, sy'n cael ei hariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru, er mwyn gwella profiad ymwelwyr a chreu cyrchfannau cryfach drwy gydweithio.

 

2 comments for “Fyddwch chi ddim eisiau methu'r ŵyl newydd hon ym Mhorthcawl...”

  1. Posted 24 October 2018 at 07:46:16

    Tell your child to create examples by using their personal experience, it will make remembering process much easier. Connecting material in meaningful way helps your child to remember the information. That thing you will see in different assignment help writing services that when you got your assignment, you will see different examples according to the conditions in your content.

  2. Posted 12 November 2018 at 05:55:54

    Amzaing and such a great sight to watch these jugglers juggling with fires on the sea shores. Some of them were skating and juggling with fire balls. It was such memorable event for us and for the Porthcawl.

Post a comment