The goings on in and around Bridgend

Chwe Rheswm i Ymweld â Gŵyl Elvis Fwyaf Ewrop

Mae'r Brenin yn ei ôl ac mae'n barod am hwyl a sbri ym Mhorthcawl! Ymunwch â miloedd fydd yn edrych yr un ffunud ag Elvis o gwmpas tref glan môr Porthcawl o 28 i 30  Medi, i gael penwythnos o roc a rôl. Gyda llwyfan newydd sbon, cannoedd o ddigwyddiadau wedi'u hysbrydoli gan Elvis a sioeau sydd wedi ennill gwobrau, mae Gŵyl Elvis eleni yn argoeli'n benwythnos a hanner. Peidiwch â'i golli.

Screen Shot 2018-09-21 At 14.43.07

Ymunwch â'r Wŷl Elvis Fwyaf yn Ewrop!

Wyddech chi mai Gŵyl Elvis Porthcawl yw'r digwyddiad mwyaf o'i fath yn Ewrop (gellid dadlau yn y byd). Gall ymwelwyr ddisgwyl llwythi o ddigwyddiadau am ddim yn cynnwys dros 100 o sioeau o Wŷl yr Ymylon Elvis sy'n cael ei chynnal o gwmpas Porthcawl. Mae'r dathliad arbennig hwn wedi torri sawl record byd, yn cynnwys y record ar gyfer 818 o Elvisiaid yn canu 'Hound Dog' gyda'i gilydd yn 2012!

 

Mynnwch wybod pwy fydd yn cael ei goroni fel Elvis Gorau'r ŵyl eleni

Trwy gydol y penwythnos bydd Elvisiaid o bob rhan o'r wlad yn cystadlu ar gyfer Brenin Gorau'r Wŷl. Gallwch wylio'r rownd gyntafddydd Gwener 28 am2.30pm,yna ar ôl yr ail rownd cynhelir y rownd derfynolddydd Sadwrn 29 o hanner dydd.I glywed mwy o gerddoriaeth fyw anelwch am neuadd fawr Pafiliwn y Grand ddydd Gwener am 7.30pm i ddawnsio drwy'r nos gyda'r Tri Brenin. Mynnwch wybod pwy fydd y Brenin nos Sadwrn gyda gwobrau mawreddog Elvies - Osgars Byd Elvis!  

Elvis Gorau'r Wŷl Rownd 1: dydd Gwener 28 am 2.30pm, Pafiliwn y Grand Porthcawl

Rownd 2 a'r Rownd Derfynol: dydd Sadwrn 29 o hanner dydd, Pafiliwn y Grand Porthcawl

 

Ymunwch â'r Usherettes ym Mharadwys Hawäi 

Ymunwch ag Usherettes anhygoel Porthcawl i wylio ffilm lwyddiannus Elvis, Blue Hawaii.  Y triawd Kitsch n Sync, yr Usherettes, sy'n cynnal y noson, a gall y gwesteion ddisgwyl digon o syrpreisys i'w diddanu! Ymhyfrydwch yn harddwch ynysoedd Hawäi, Oahu a Kauai a rhyfeddu ar y Brenin, cyn i ŵyl Elvis Porthcawl ddechrau ar y diwrnod canlynol. 

Dydd Iau, 27 Medi am 5.30pm  http://www.grandpavilion.co.uk/cy/digwyddiadau/3671/film-blue-hawaii-u/ 

  

Gwisgwch eich sgidiau swêd glas i ennill

Gwahoddir cŵn, plant ac oedolion i wisgo fel y Brenin, gyda digonedd o wobrau i'w hennill i'r goreuon. Beth am gystadlu yng Nghystadleuaeth Gwisg Ffansi Tŷ Hafan neu ymunwch â Priscilla, Brenhines Parêd y Rhodfa yn eich gwisg vintageorau. Am hanner dydd, ddydd Sadwrn gall Elvisiaid hefyd gystadlu yn y digwyddiad  Best Dressed Hound Dog, lle bydd cŵn yn cael eu beirniadu mewn categorïau felBest Dressed Priscilla,Waggiest Tail ac wrth gwrs,Best Dressed Hound Dog.

 

Rhedwch fel y Brenin

Os ydych eisiau her, ewch ar Ras y Parc Elvis - gallwch redeg, loncian neu gerdded 5km i Fae Rest ac yn ôl. Gwnewch yn siŵr eich bod yn eich gwisg orau, gan y bydd y 'Brenin' sydd wedi'i wisgo orau'n derbyn gwobr. Mae'r ras hon am ddim ond dylai pob Elvis gofrestru ymlaen llaw ar wefan Ras y Parc Porthcawl.

Rhodfa Porthcawl, dydd Sadwrn 29Medi, 9am

 

Edrych tua'r nefoedd gyda pherfformiadau ar ben to

Gwyliwch eich hoff ddigwyddiadau Elvis eleni ar lwyfan newydd ar ben to. Bydd perfformwyr yn canu ar ben to Pafiliwn y Grand Porthcawl, gan edrych dros yr ardal i deuluoedd lle cynhelir nifer o  ddigwyddiadau wedi'u hysbrydoli gan Elvis. Gwrandewch ar enillwyr oRhondda Cynon Taff Does Elvis, cystadleuwyr oBest Festival Elviseleni,Darren 'Graceland' Jones,Reggae Elvisa hyd yn oed y digwyddiad Teyrnged Tom Jones yng Nghymru!

Pafiliwn y Grand Porthcawl, 28-30 Medi

 

Am fwy o wybodaeth ewch i: http://www.elvies.co.uk ac mae manylion am docynnau yma.

 

4 comments for “Chwe Rheswm i Ymweld â Gŵyl Elvis Fwyaf Ewrop”

 1. Posted 27 September 2018 at 07:44:12

  This Is Really Great Work. Thank You For Sharing Such A Good And Useful Information Here In The Blog For Students.

 2. Posted 27 September 2018 at 12:39:34

  My Friend Recommended This Blog And He Was Totally Right Keep Up The Good Work

 3. Posted 05 October 2018 at 10:25:40

  It looks so happy there. Thank you for sharing!

 4. Posted 08 October 2018 at 09:29:15

  Students could often find it tough to write their academic tasks. It could lead to them not getting desired grades in the academics. Opting for our Online Assignment Help could be ideal for such students and they can get a complete assignment solution from us.

Post a comment