The goings on in and around Bridgend

Sut i ddathlu Diwrnod Byd-eang y Moroedd yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr

2018 yw Blwyddyn y Môr yng Nghymru. Yma yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr gallwch chi brofi anturiaethau arfordir gwirioneddol epig. A gan fod Mehefin 8fed yn Ddiwrnod Byd-eang y Moroedd, sef diwrnod rhyngwladol i ddathlu'r cefnfor ac i gydweithio, does dim amser gwell i roi rhywbeth yn ôl i'n traethau hardd. O aquathlons i ddiwrnodau glanhau traethau, mae digonedd o bethau ymlaen i'ch helpu chi i ddathlu Diwrnod Byd-eang y Moroedd yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr...

Screen Shot 2018-05-25 At 14.29.40

Rhowch gymeradwyaeth o nofwyr Diwrnod Byd-eang y Moroedd (30 Mai)
Er nad oes modd cofrestru i'r digwyddiad nofio cymdeithasol mwyach, fe allwch chi ddod draw i gymeradwyo a rhoi hwb i'r nofwyr!  Byddan nhw'n mynd i'r dŵr am awr am 7pm wrth 'cosy corner slip'. A bydd digon o amser i fwynhau'r perfformwyr stryd Kitch n Sync yn perfformio Bedraggled - caniatewch ddigon o amser i fwynhau'r perfformwyr stryd, Kitch & Sync, o 6.30pm ymlaen, edrychwch ar y morwynion gwlyb ar y lan yn canu cân i forwyr ….. "Arhoswch funud, ydych chi'n siarad amdanon ni??" Dyw'r môr-forynion ddim fel y rhai mewn storïau tylwyth teg!. Ewch am rywbeth i'w yfed yn yr Adeilad Jennings ar ei newydd wedd, neu os ydych chi'n ddigon ffodus i fod yn un o'r rhai sy'n nofio, beth am swper wedyn yn un o fwytai gorau Porthcawl.
/event.aspx?e=265950

Diwrnod i'r Teulu i Ddarganfod y Traeth (31ain Mai)
Digwyddiad teuluol bendigedig pryd gallwch chi ddysgu popeth sy'n gwneud traethau a chynefinoedd morol Sir Pen-y-bont ar Ogwr mor arbennig. Mae'r dyfroedd yn y cyffiniau yn gartref i lawer o fywyd gwyllt, gan gynnwys y llamhidydd a'r dolffin cyffredin, yn ogystal â slefren y lleuad a slefren gasgen, seren fôr, cranc, lleden a llynghyren ddiliau, sef rhywogaeth sy'n cael ei gwarchod.
/event.aspx?e=265935

Tri chynnig ar Aquathlon y Cefnfor (3ydd Mehefin)
Eleni mae SeaQuest wedi ymuno â GoTri i greu'r aquathlon pellter sbrint gorau posibl yn y môr yr haf yma. Bydd y digwyddiad yn cynnwys nofio 400m yn y môr, yna rhedeg 3km ar hyd yr arfordir. Mae'r digwyddiad yn llawn erbyn hyn ond gall pobl sy'n gwylio gael brechdan frecwast o 7 y bore ymlaen. 

I rai nad ydynt mor ymroddedig, ymunwch â'r dorf yn nes ymlaen i weld perfformwyr stryd Kitch n Sync yn perfformio Pseudo Synchro. GOFAL!!! Lan, dau, tri, pedwar, aros lan, dau, tri, pedwar… Mae Tîm Nofio Pseudo Synchro mas yn brysur yn hyfforddi; yn cael eu goruchwylio'n fanwl gan eu capten nofio, ac yn paratoi ar gyfer arddangosfa nofio cydamserol bwysicaf eu bywydau (sy'n digwydd mewn pwll padlo i blant!). Mwynhewch goffi yn Adeilad Jennings gerllaw, neu beth am frecwast hwyr a blasus! Mae'r aquathlon yn dechrau am 9 y bore yn 'cosy corner slip'.
/event.aspx?e=265962

Glanhau'r cefnfor (8fed Mehefin)
Os hoffech chi gyfrannu mwy at gadwraeth cefnforoedd, beth am ddechrau gyda sesiwn lanhau'r traeth fel rhan o Ddiwrnod Byd-eang y Moroedd. Ewch â'r teulu i gyd i'r traeth i helpu i gael gwared ar hen blastig. Bydd pawb sy'n glanhau'r traeth yn cael eu hannog i wneud addewid i'r môr: sef gwneud newid cadarnhaol yn eu bywydau i helpu i amddiffyn yr arfordir. Mae'r digwyddiad yn cael ei gynnal ar Draeth Rest Bay am 6pm.
http://www.harbourquarterporthcawl.co.uk/seaquest/beach-events/

Peidiwch â phoeni os ydych chi'n brysur ar y diwrnod - mae Porthcawl yn cynnal diwrnodau glanhau'r traeth yn rheolaidd. Cadwch lygad ar galendr digwyddiadau Pigion Penybont i gael rhagor o wybodaeth: /events.aspx

Mwynhewch y traethau yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr!
Rydyn ni'n digon ffodus i fod yn gartref i gynifer o draethau bendigedig. Os ydych chi'n hoffi chwaraeon dŵr gallwch chi fynd i draethau euraid Traeth Rest Bay a Bae Trecco, mae'r ddau draeth yn wych i syrffwyr. I wneud rhywbeth gwahanol, gallwch chi fynd i'r Sger, gyda Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig yn y cefndir, neu Newton Bay, sy'n croesawu eich cŵn drwy'r flwyddyn.
/beaches,-beaches.aspx

 

 

11 comments for “Sut i ddathlu Diwrnod Byd-eang y Moroedd yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr”

 1. Posted 29 May 2018 at 11:45:07

  Pleasant Informative Blog having decent sharing..

 2. Posted 03 June 2018 at 11:33:49

  Im creating articles upon cancers, which can be some tips i was initially undertaking study for when My partner and i observed your blog post submit. There are usually countless health problems available that people are generally being affected by, I had no idea! This can be strong details, many thanks.

 3. Posted 05 June 2018 at 09:58:11

  Thank you for these photos, I really liked them.

 4. Posted 06 June 2018 at 21:34:16

  There are so many types of essays; it can be hard to know where to start. History papers aren’t just limited to history classes. These tasks can be assigned to examine any important historical event or a person. While they’re more common in history classes, you can find this type of assignment in sociology or political science course syllabus, or just get a history essay task for your scholarship.

  What is a political essay? A political is just as the name suggests an essay based on politics or a political situation. Completing a political essay is impossible without the proper research to fully understand your subject. First, you should study the primary texts, to analyze its contents. You may take advantage of using reliable Internet sources, with available government reports and political parties' news. Scan through reputable newspapers and magazines to compile relevant data for your political essay.

 5. Posted 13 June 2018 at 08:45:20

  I have to state with respect to this article

 6. Posted 26 July 2018 at 16:31:00

  Seeking of the resume for your forthcoming job?

  I'm able to make your next resume wether it?s the next retail job or perhaps a job in large corporations! I'll make certain to incorporate keywords and qualifications required to help make your resume stick out !

 7. Posted 27 July 2018 at 01:34:40

  In your setting, off should post just to the purpose for criticizing An spelling botch afterward don't trouble. I'm beyond any doubt you bring spelled expressions off in the previous unless from claiming course, you are flawless which you appear to be should surmise you need aid.

 8. Posted 04 September 2018 at 14:07:01

  I just wished that this information was in English. If the info here was in English, I could share it on the best essays online site, but I can't do that now, and it really bothers me. I hope you understand what I am talking about here.

 9. Posted 30 September 2018 at 17:51:49

  I read that Post and got it fine and educational.

 10. Posted 16 October 2018 at 21:52:19

  A debt of gratitude is in order for this extraordinary post, i discover it exceptionally fascinating and extremely well thoroughly considered and set up together. I anticipate perusing your work later on.

 11. Posted 20 October 2018 at 11:47:02

  Aero Kitchen Cabinets and Bathroom Vanities is a great place to start to look for your new kitchen cabinets and renovations. Looking for a quality Vancouver custom kitchen cabinets company that will start and finish your project with great detail. We make your dream kitchen at competitive pricing all while building trust and beautiful kitchens in Vancouver and surrounding areas. We are located centrally in Burnaby and can walk you through our shop where we manufacture custom kitchens for our clients.

Post a comment