The goings on in and around Bridgend

Blwyddyn y Môr: Blas ar Anturiaethau Sir Pen-y-bont ar Ogwr

Mae hi'n Flwyddyn y Môr yng Nghymru. Yn 2018, dewch i gael blas ar brofiadau arfordirol anhygoel yn sir Pen-y-bont ar Ogwr. Croeso i Rest Bay, man syrffio sydd gyda'r gorau yn Ewrop (ac mae Lonely Planet yn cytuno), ac un o'r traethau syrffio agosaf i Gaerdydd, Bryste a Llundain hyd yn oed.

Gallwch fentro i'r pen dwfn go iawn drwy fynd i'r ysgol syrffio orau yng Nghymru, neu gadw'n sych wrth gerdded ar hyd glannau dramatig y sir. Gyda digonedd o brofiadau epig i'w mwynhau ar ein glannau arfordirol, does unlle gwell i ddathlu Blwyddyn y Môr eleni - blwyddyn llawn anturiaethau.

YOS FB 1200px X 630px 2_preview

Mentro i'r môr ar y traeth syrffio agosaf i Gaerdydd
Yma yn sir Pen-y-bont ar Ogwr y mae rhai o'r cyfleoedd gorau yng Nghymru i gymryd rhan mewn chwaraeon dŵr. Ewch draw i draeth anhygoel Rest Bay, y traeth syrffio agosaf i Gaerdydd, lle gallwch ddysgu syrffio gydag Ysgol Syrffio Porthcawl. Dyma'r ysgol syrffio orau yng Nghymru ym marn llawer. Gallwch logi caiac, neu geisio padl-fyrddio ar eich traed! Mae Academi Syrffio Cressey's ac Adventures Wales hefyd yn cynnig gweithgareddau. /SearchItemDetails.aspx?Id=265080

Mwynhau Arfordir Treftadaeth trawiadol Morgannwg
Mae Arfordir Treftadaeth Morgannwg yn ymestyn am 14 milltir o Aberddawan i Borthcawl. Mae'n cynnwys trefi diddorol, pentrefi bach a milltiroedd o lwybrau troed a lonydd gwledig sy'n ddelfrydol i'r rheini sy'n mwynhau diwylliant a golygfeydd. Gallwch gerdded ar hyd yr arfordir o Borthcawl i Rest Bay i weld y clogwyni calchfaen, a chael cyfle i weld y pyllau creigiau difyr. Ewch draw i Ogwr i weld y twyni tywod enfawr ac adfeilion y castell hynafol, neu i ddarganfod bywyd gwyllt lleol yng Ngwarchodfa Natur Cynffig. /wales-coast-path.aspx

Trechu twyni Merthyr Mawr
Mae hyn yn siŵr o'ch synnu - yma y mae'r ail dwyni tywod uchaf yn Ewrop, gan gynnwys yr anferthol 'Big Dipper'. Mae'n rhyfeddod naturiol sy'n dipyn o her i'w ddringo, ond bydd y golygfeydd anhygoel o'r arfordir yn werth yr ymdrech! Ac i gael profiad gwirioneddol anhygoel, mae Porthcawl Bike Hire yn cynnig cyfle i deuluoedd fentro ar draws y twyni ar gefn beic teiars tew - ffordd i'r rhai mwyaf mentrus weld y golygfeydd o'r arfordir! http://porthcawlbikehire.co.uk

Crwydro ar hyd adfeilion a cherrig camu Castell Ogwr
Mae twyni Merthyr Mawr hefyd yn cuddio'r adfeilion a'r cerrig camu eiconig yng Nghastell Ogwr. Bydd teuluoedd egnïol wrth eu boddau'n crwydro o amgylch castell trawiadol Ogwr, a bydd cyfle i'r plant hopian ar draws y cerrig camu eiconig cyn gwneud y daith fer i draeth Ogwr i gerdded yn hamddenol ar hyd y bae tywodlyd. Mae'r castell hefyd yn edrych dros y dafarn Pelican in her Piety - tafarn gyfeillgar sy'n siŵr o gynnig croeso Cymreig ac awyrgylch braf. http://cadw.gov.wales/daysout/ogmorecastle/?lang=en

Traethau'r Faner Las a llawer mwy
Mae gan Gymru fwy o draethau'r Faner Las fesul milltir nag unrhyw le arall ym Mhrydain, ac yn sicr mae gennym ni ddigonedd o draethau ysblennydd. Os mai'r ehanger euraid tawel yn Rest Bay sy'n mynd â'ch bryd, neu'r cerrig marmor pinc trawiadol yn Pink Bay - mae tirwedd sir Pen-y-bont ar Ogwr yn wirioneddol brydferth a thrawiadol.  Gallwch gerdded yn rhwydd i Sandy Bay o ganol tref Porthcawl, ac mae gan Fae Trecco gyfleusterau gwych i'r teulu. Os oes gennych chi gyfaill pedair coes, ewch draw i Fae Newton sydd ar agor i gŵn drwy gydol y flwyddyn. /2016/6/29/bridgend-county%27s-best-beaches.aspx

Cymryd saib, a mwynhau'r golygfeydd
Ac ar ôl i chi orffen crwydro ar hyd ein traethau trawiadol a'n llwybrau hyfryd ar yr arfordir, cofiwch gymryd saib i gael mwynhau'r cyfan. Mae gennym dafarndai a bariau gwych ar hyd yr arfordir - fel The Prince of Wales sy'n dyddio'n ôl i'r 16eg ganrif ac sydd ar ymylon Gwarchodfa Natur Cynffig, a'r Jolly Sailor yn y Drenewydd yn Notais. Mae'r Adeilad Jennings newydd yn gartref i Coffi Co Lounge, Double Zero Pizza a The Harbour Bar and Kitchen, ac mae'r rhain i gyd yn cynnig golygfeydd godidog dros y môr. /2017/8/21/new-shops-at-renovated-jennings-building.aspx

11 comments for “Blwyddyn y Môr: Blas ar Anturiaethau Sir Pen-y-bont ar Ogwr”

 1. Posted 31 January 2018 at 10:46:15

  Its really nice informative post, thank you so mush for sharing this. i really like to visit this post.

 2. Posted 20 June 2018 at 06:21:56

  Do you invest in gold? Is this investment good?

 3. Posted 23 June 2018 at 20:22:18

  I still can't understand what is written here and I need to work on it so that I can understand everything aobut I ton dissertation proposal writing service. It'll be great and I will enjoy everything that they are trying to say to me.

 4. Posted 23 June 2018 at 20:22:38

  I still can't understand what is written here and I need to work on it so that I can understand everything aobut I ton dissertation proposal writing service. It'll be great and I will enjoy everything that they are trying to say to me.

 5. Posted 09 July 2018 at 13:10:09

  I can set up my new thought from this post. It gives inside and out data. A debt of gratitude is in order for this profitable data for all,..

 6. Posted 15 July 2018 at 09:30:54

  Universial Studios offers one of the best studio in Hollywood, they also make great films*

 7. Posted 22 July 2018 at 07:52:59

  Truly an incredible expansion. I have perused this great post. A debt of gratitude is in order for sharing data about it. I truly like that. Much obliged so part for your assemble.

 8. Posted 24 July 2018 at 06:56:52

  Wow what a Great Information about World Day its exceptionally pleasant educational post. a debt of gratitude is in order for the post. 

 9. Posted 12 August 2018 at 22:32:11

  Excel sheets are easy to manage, and that's why you should convert your pdf files to excel. You can do that by using the https://www.altoconvertpdftoexcel.com/ site for free. Yes, you heard that right. Accessing the site is free, and it's a great feeling.

 10. Posted 26 September 2018 at 10:17:46

  Thanx for sharing such useful post keep it up :)

 11. Posted 26 September 2018 at 11:49:43

  Pretty helpful material, much thanks for this article

Post a comment