The goings on in and around Bridgend

Digwyddiadau ac atyniadau addas i'r teulu cyfan

Lai nag wythnos i fynd ac mae un o wyliau ieuenctid mwyaf Ewrop ar fin dechrau! Mae hyn yn golygu y bydd yna lawer o deuluoedd llawn cyffro'n dod i adnabod yr ardal - da o beth ein bod yn gartref i atyniadau a gweithgareddau ffantastig i'r teulu. Dyma rai syniadau i wneud y gorau o'ch amser ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn ystod Eisteddfod yr Urdd...

Screen Shot 2017-05-25 At 14.21.33 

Fforio gwagleoedd naturiol Pen-y-bont ar Ogwr
Mae yna hefyd fannau naturiol hyfryd i'w fforio. Mannau fel Parc Gwledig Bryngarw, cartref i dros 100 o erwau tir parc prydferth a bywyd gwyllt lleol. Gall y plant fynd ar daith feicio sy'n addas i'r teulu oll ac ymlid y bywyd gwyllt tra bo'r rhieni'n mwynhau'r fflora a ffawna lleol. Beth am ymweld â  Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig - un o warchodfeydd twyni tywod gorau Cymru gyda'i blanhigion, adar a phryfed arbennig sy'n ddibynnol ar y math hwn o gynefin arfordirol er mwyn goroesi.

Troedio Arfordir Treftadaeth Morgannwg
Mae golygfeydd Cymru gyda'r gorau sydd ar gael, o warchodfeydd natur i glogwyni mawreddog, gydag Arfordir Treftadaeth Morgannwg yn cynnig cyfle i fforio'r gorau o'r arfordir godidog. O Borthcawl, cerddwch ar hyd yr arfordir i Rest Bay a mwynhau'r clogwyni calchfaen wrth fforio'r pyllau bach yn y creigiau. Dyma lecyn o arfordir Cymru sy'n lleoliad perffaith ar gyfer mynd am dro hir neu fwynhau tro mwy hamddenol ar hyd traethau euraid y Bae.

Dringo neu hyd yn oed seiclo twyni tywod Merthyr Mawr 
Efallai nad oeddech chi'n gwybod fod Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn gartref i'r twyni tywod ail uchaf yn Ewrop, yn cynnwys y 'Dipiwr Mawr' mawreddog (sy'n berffaith ar gyfer sledio tywod). Mewn gwirionedd, mae si ar led bod y twyni hyn wedi ymddangos yn y ffilm epig a enillodd Oscar; Lawrence of Arabia. Mae Llogi Beic Porthcawl yn cynnig cyfle bellach i deuluoedd fynd arantur beicio trwchusar draws y twyni.

Fforio adfeilion Castell Ogwr a'r cerrig sarn
Mae twyni Merthyr Mawr hefyd yn cuddio adfeilion eiconig a cherrig sarn Castell Ogwr. Caiff rhieni fwynhau crwydro o gwmpas adfeilion godidogCastell Ogwr tra bo'r plant yn camu dros y cerrig sarn gerllaw,hyn oll cyn mynd am dro byr arDraeth Ogwra hamddena wrth droedio traethau'r bae.

Syrffio (neu badl-fyrddio) tonnau Cymru
Er yn llawer llai adnabyddus na mannau syrffio Gŵyr a Sir Benfro, eto i gyd mae gan Ben-y-bont ar Ogwr rai o'r tonnau syrffio mwyaf cyffrous yn y DU. Gall Porthcawl gynnig tonnau gwych i ddechreuwyr a syrffwyr mwy profiadol. Gall y rheini sydd am gael gwersi archebu sesiwn gydag Ysgol Syrffio Porthcawl , a enwyd yrYsgol Syrffio Orau yn y DU yng Ngwobrau Syrffio DU.

Mwynhau atyniadau dan do lleol
Beth os fydd hi'n glawio? Dim problem. Dewch i wneud y mwyaf allan o atyniadau dan do grêt i'r teulu ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Jump Jam yw parc trampolinio dan do mwyaf Cymru - ardal faith o drampolinau â thraciau codwm, pydew swigod a waliau dringo. Yna beth am Fferm Wiggley, cartref i ardal chwarae antur dan do anferthol gyda llithren tiwb, pontydd rhaff a llawer mwy.

15 comments for “Digwyddiadau ac atyniadau addas i'r teulu cyfan”

 1. Posted 13 July 2017 at 06:31:22

  website Designer

  http://www.waydm.com/in/website-designer/delhi/
  http://www.waydm.com/in/website-designer/noida/
  http://www.waydm.com/in/website-designer/gurgaon/
  http://www.waydm.com/in/website-designer/ghaziabad/
  http://www.waydm.com/in/website-designer/faridabad/
  http://www.waydm.com/in/website-designer/mumbai/
  http://www.waydm.com/in/website-designer/pune/
  http://www.waydm.com/in/website-designer/bangalore/
  http://www.waydm.com/in/website-designer/hyderabad/
  http://www.waydm.com/in/website-designer/chennai/

  Website Development

  http://www.waydm.com/in/website-development/delhi/
  http://www.waydm.com/in/website-development/noida/
  http://www.waydm.com/in/website-development/gurgaon/
  http://www.waydm.com/in/website-development/ghaziabad/
  http://www.waydm.com/in/website-development/faridabad/
  http://www.waydm.com/in/website-development/mumbai/
  http://www.waydm.com/in/website-development/pune/
  http://www.waydm.com/in/website-development/bangalore/
  http://www.waydm.com/in/website-development/hyderabad/
  http://www.waydm.com/in/website-development/chennai/


  Dedicated Server

  http://www.waydm.com/in/dedicated-server/delhi/
  http://www.waydm.com/in/dedicated-server/noida/
  http://www.waydm.com/in/dedicated-server/gurgaon/
  http://www.waydm.com/in/dedicated-server/ghaziabad/
  http://www.waydm.com/in/dedicated-server/faridabad/
  http://www.waydm.com/in/dedicated-server/pune/
  http://www.waydm.com/in/dedicated-server/bangalore/
  http://www.waydm.com/in/dedicated-server/hyderabad/
  http://www.waydm.com/in/dedicated-server/chennai/
  http://www.waydm.com/in/dedicated-server/mumbai/

  Website Hosting

  http://www.waydm.com/in/website-hosting/delhi/
  http://www.waydm.com/in/website-hosting/noida/
  http://www.waydm.com/in/website-hosting/gurgaon/
  http://www.waydm.com/in/website-hosting/ghaziabad/
  http://www.waydm.com/in/website-hosting/faridabad/
  http://www.waydm.com/in/website-hosting/mumbai/
  http://www.waydm.com/in/website-hosting/pune/
  http://www.waydm.com/in/website-hosting/bangalore/
  http://www.waydm.com/in/website-hosting/hyderabad/
  http://www.waydm.com/in/website-hosting/chennai/


  Shared Hosting

  http://www.waydm.com/in/shared-hosting/delhi/
  http://www.waydm.com/in/shared-hosting/noida/
  http://www.waydm.com/in/shared-hosting/gurgaon/
  http://www.waydm.com/in/shared-hosting/ghaziabad/
  http://www.waydm.com/in/shared-hosting/faridabad/
  http://www.waydm.com/in/shared-hosting/mumbai/
  http://www.waydm.com/in/shared-hosting/pune/
  http://www.waydm.com/in/shared-hosting/bangalore/
  http://www.waydm.com/in/shared-hosting/hyderabad/
  http://www.waydm.com/in/shared-hosting/chennai/


  VPS Hosting

  http://www.waydm.com/in/vps-hosting/delhi/
  http://www.waydm.com/in/vps-hosting/noida/
  http://www.waydm.com/in/vps-hosting/gurgaon/
  http://www.waydm.com/in/vps-hosting/ghaziabad/
  http://www.waydm.com/in/vps-hosting/faridabad/
  http://www.waydm.com/in/vps-hosting/mumbai/
  http://www.waydm.com/in/vps-hosting/pune/
  http://www.waydm.com/in/vps-hosting/bangalore/
  http://www.waydm.com/in/vps-hosting/hyderabad/
  http://www.waydm.com/in/vps-hosting/chennai/


  Cloud Hosting

  http://www.waydm.com/in/cloud-hosting/delhi/
  http://www.waydm.com/in/cloud-hosting/noida/
  http://www.waydm.com/in/cloud-hosting/gurgaon/
  http://www.waydm.com/in/cloud-hosting/ghaziabad/
  http://www.waydm.com/in/cloud-hosting/faridabad/
  http://www.waydm.com/in/cloud-hosting/mumbai/
  http://www.waydm.com/in/cloud-hosting/bangalore/
  http://www.waydm.com/in/cloud-hosting/hyderabad/
  http://www.waydm.com/in/cloud-hosting/pune/
  http://www.waydm.com/in/cloud-hosting/chennai/

  Packers and Movers India

  http://www.waydm.com/in/packers-and-movers/delhi/
  http://www.waydm.com/in/packers-and-movers/noida/
  http://www.waydm.com/in/packers-and-movers/gurgaon/
  http://www.waydm.com/in/packers-and-movers/ghaziabad/
  http://www.waydm.com/in/packers-and-movers/faridabad/
  http://www.waydm.com/in/packers-and-movers/mumbai/
  http://www.waydm.com/in/packers-and-movers/pune/
  http://www.waydm.com/in/packers-and-movers/bangalore/
  http://www.waydm.com/in/packers-and-movers/hyderabad/
  http://www.waydm.com/in/packers-and-movers/chennai/
  http://www.waydm.com/in/packers-and-movers/navi-mumbai/
  http://www.waydm.com/in/packers-and-movers/thane/

  Packers and Movers United State

  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/new-york/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/san-francisco/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/los-angeles/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/san-jose/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/honolulu/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/oakland/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/denver/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/chicago/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/buffalo/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/boston/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/california/

  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/portland/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/fort-worth/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/sacramento/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/atlanta/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/columbus/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/louisville/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/pittsburgh/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/albuquerque/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/new-orleans/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/charlotte/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/baltimore/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/cleveland/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/san-diego/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/philadelphia/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/minneapolis/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/colorado-springs/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/newark/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/san-antonio/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/indianapolis/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/houston/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/oklahoma/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/dallas/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/cincinnati/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/nashville/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/kansas-city/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/seattle/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/omaha/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/las-vegas/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/tampa/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/orlando/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/tulsa/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/memphis/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/detroit/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/austin/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/phoenix/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/miami/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/jacksonville/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/tucson/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/raleigh/

 2. Posted 13 July 2017 at 13:37:40

  Quickbooks Support Phone Number,
  Quickbooks Tech Support Number,
  Quickbooks Support Number,
  Quickbooks Technical Support Number,
  Quickbooks Tech Support Phone Number,
  Quickbooks Technical Support Phone Number,
  Quickbooks Customer Service Phone Number,
  Quickbooks Customer Service Number,


  http://www.quickbookssupportphone-number.com/

 3. Posted 13 July 2017 at 13:40:47

  Quicken Support Phone Number,
  Quicken Tech Support Number,
  Quicken Support Number,
  Quicken Technical Support Number,
  Quicken Tech Support Phone Number,
  Quicken Technical Support Phone Number,
  Quicken Customer Service Phone Number,
  Quicken Customer Service Number,


  http://www.quicken.support-phonenumber.com/

 4. Posted 13 July 2017 at 13:42:59

  Sage Support Phone Number,
  Sage Tech Support Number,
  Sage Support Number,
  Sage Technical Support Number,
  Sage Tech Support Phone Number,
  Sage Technical Support Phone Number,
  Sage Customer Service Phone Number,
  Sage Customer Service Number,


  http://www.sage.support-phonenumber.com/

 5. Posted 14 August 2017 at 07:40:57

  http://www.quickbooksaccountingsolution.com/
  http://www.quickenaccountingsolution.com/
  http://www.sageaccountingsolution.com/
  http://www.quickbooks.support-phonenumber.com/
  http://www.quicken.support-phonenumber.com/
  http://www.sage.support-phonenumber.com/
  http://www.quickbooks.technical-supportnumber.com/
  http://www.quicken.technical-supportnumber.com/
  http://www.sage.technical-supportnumber.com/

 6. Posted 14 August 2017 at 07:47:44

  http://www.quickbooksaccountingsolution.com/
  http://www.quickenaccountingsolution.com/
  http://www.sageaccountingsolution.com/
  http://www.quickbooks.support-phonenumber.com/
  http://www.quicken.support-phonenumber.com/
  http://www.sage.support-phonenumber.com/
  http://www.quickbooks.technical-supportnumber.com/
  http://www.quicken.technical-supportnumber.com/
  http://www.sage.technical-supportnumber.com/

 7. Posted 14 August 2017 at 07:52:13

  http://www.quickbooksaccountingsolution.com/
  http://www.quickenaccountingsolution.com/
  http://www.sageaccountingsolution.com/
  http://www.quickbooks.support-phonenumber.com/
  http://www.quicken.support-phonenumber.com/
  http://www.sage.support-phonenumber.com/
  http://www.quickbooks.technical-supportnumber.com/
  http://www.quicken.technical-supportnumber.com/
  http://www.sage.technical-supportnumber.com/

 8. Posted 16 August 2017 at 07:11:15


  http://quickbookstech.supportphone-number.com/

  http://quickentech.supportphone-number.com/

  http://sagetech.supportphone-number.com/

 9. Posted 16 August 2017 at 07:12:55


  http://quickbookstech.supportphone-number.com/

  http://quickentech.supportphone-number.com/

  http://sagetech.supportphone-number.com/

 10. Posted 16 August 2017 at 07:34:36

  http://www.accountingpre.com/phone-number/quickbooks/

  http://www.accountingpre.com/phone-number/quicken/

  http://www.accountingpre.com/phone-number/sage/

 11. Posted 16 August 2017 at 07:43:12

  Packers and Movers New York
  http://www.packersandmoversnewyork.us/

 12. Posted 11 February 2018 at 21:13:21

  I exploit solely premium quality products -- you will observe these individuals on:

 13. Posted 12 February 2018 at 20:23:39

  This is exciting, nevertheless it is vital for you to visit this specific url:

 14. Posted 14 February 2018 at 19:53:28

  Beaver says I also have such interest, you can read my profile here:

 15. Posted 15 February 2018 at 16:22:04

  I read this article. I think You put a lot of effort to create this article. I appreciate your work.

Post a comment