The goings on in and around Bridgend

Ein Canllaw MAWR i Eisteddfod yr Urdd!

Daw Eisteddfod yr Urdd i Ben-y-bont ar Ogwr yr haf hwn! Disgwylir gweld degau o filoedd o ymwelwyr yn yr ŵyl ieuenctid deithiol rhwng 29 Mai-3 Mehefin, felly dyma beth ddylech wybod am yr Eisteddfod...

Screen Shot 2017-05-12 At 10.53.58

Yn ystod yr ŵyl flynyddol chwe diwrnod hon, bydd dros 15,000 o blant a phobl ifanc o bob rhan o Gymru yn cystadlu am le ar y brif lwyfan y pafiliwn, yn ogystal â chystadlaethau galwedigaethol fel trin gwallt, newyddiaduraeth a choginio.

Y Pafiliwn â'i 1,800 sedd yw cartref y cystadlaethau a chanolbwynt yr Eisteddfod i bob pwrpas. Yn amgylchynu'r Pafiliwn mae'r Maes, ble y cewch gannoedd o stondinau'n cynnig amrywiaeth o weithgareddau i'r teulu - o feicio, dringo a sesiynau chwaraeon i ffair, bandiau byw, sioeau plant gyda rhai cymeriadau teledu adnabyddus.

Bydd yr Eisteddfod yn dechrau â chyffro'r Cyngerdd Agoriadol ar 28 Mai yn y Pafiliwn. Siân Lloyd fydd yn cyflwyno Sophie Evans, Only Boys Aloud, Dawnswyr Bro Taf, Steffan Rhys Hughes, Rhydian Jenkins, Côr Adran Bro Taf, ac eraill. Bydd cast y Sioeau Cynradd ac Ieuenctid yn perfformio hefyd!

Mae'r Sioe Ieuenctid yn berfformiad arall i gadw llygad arno. Mae'n digwydd ar 27 a 29 Mai yn Theatr Sony. Bydd y sioe gerdd yn adrodd yr hanes am gariad gwaharddedig a ysbrydolodd y gân werin enwog, 'Bugeilio'r Gwenith Gwyn'.

Bydd Eisteddfod yr Urdd yn para wythnos gyfan, gan roi'r cyfle perffaith i fwynhau gweithgareddau ac atyniadau Sir Pen-y-bont ar Ogwr y gall yr holl deulu eu mwynhau (mae rhai ohonynt am ddim). Dyma gipolwg ar yr hyn gall eich teulu ei fwynhau...

Codi castell tywod
Mae nifer o draethau tywod glân yn y sir sy'n berffaith ar gyfer adeiladu cestyll tywod. Yn eu Plith mae Traeth Coney a Bae Treco ym Mhorthcawl, yn ogystal â'r hyfryd fae Baner Las, Rest Bay.

Syrffio tonnau Cymru 
A thra ein bod ni'n son am ein harfordir prydferth, mae Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn lleoliad delfrydol i'r holl deulu ddysgu sut i syrffio. Mae Ysgol Syrffio Porthcawl  yn cynnig sesiynau i ddechreuwyr a grwpiau ar draeth Rest Bay.

Fforiwch adfeilion Castell Ogwr
Yn guddiedig mewn lleoliad godidog dyffryn yr afon, mae Castell Ogwr yn lle gwych i ddarganfod hanes lleol. Gall plant gamu dros y cerrig sarn yng nghysgod yr adfeilion, a bydd tafarn y Pelican gerllaw yn ailagor cyn bo hir gan gynnig lluniaeth.

Mwynhau'r amgylchedd naturiol
Mae'r ardaloedd sy'n cynnwys Gwarchodfa Natur Parc Slip , Parc Gwledig Bryngarw  a Gwarchodfa Natur Cenedlaethol Cenffig  yn cynnig erwau lu o laswelltir, coetir a dolau i'w fforio gyda digon o gyfle i blant bach fynd yn agos at fywyd gwyllt lleol.

Ar dy feic!
Efallai nad oeddech chi'n sylweddoli bod Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn gyrchfan beicio anhygoel i bob oed. Rhowch gynnig ar feicio trwchus dros dwyni tywod Merthyr Mawr a mynd i'r afael â llwybrau beicio mynydd Darren Fawr neu fwynhau'r daith seiclo ddynodedig newydd sy'n rhedeg rhwng Bae Treco a Rest Bay.

I brynu tocyn Eisteddfod yr Urdd a'i hamryfal berfformiadau, cliciwch y ddolen   yma.

Tocynnau Maes yr Eisteddfod:

29 Mai - 2 Mehefin: £13/oedolion; £5/plant 16 ac iau

3 Mehefin: £6.50/oedolion; £2,50/plant 16 ac iau

Pecynnau i'r teulu ar gael hefyd

Tocynnau Cyngerdd Agoriadol/Ieuenctid: £11

 

15 comments for “Ein Canllaw MAWR i Eisteddfod yr Urdd!”

 1. Posted 11 July 2017 at 08:43:13

  Totally, the actual write-up is really the very best in that will worthwhile matter. I really fit in jointly with your results and certainly am going to keenly seem to be toward your own upcoming improvements. Just telling many thanks could not only be sufficient, for your exceptional readability as part of your composing.I'll use this information to provide term papers for my friends.

 2. Posted 13 July 2017 at 06:32:00

  website Designer

  http://www.waydm.com/in/website-designer/delhi/
  http://www.waydm.com/in/website-designer/noida/
  http://www.waydm.com/in/website-designer/gurgaon/
  http://www.waydm.com/in/website-designer/ghaziabad/
  http://www.waydm.com/in/website-designer/faridabad/
  http://www.waydm.com/in/website-designer/mumbai/
  http://www.waydm.com/in/website-designer/pune/
  http://www.waydm.com/in/website-designer/bangalore/
  http://www.waydm.com/in/website-designer/hyderabad/
  http://www.waydm.com/in/website-designer/chennai/

  Website Development

  http://www.waydm.com/in/website-development/delhi/
  http://www.waydm.com/in/website-development/noida/
  http://www.waydm.com/in/website-development/gurgaon/
  http://www.waydm.com/in/website-development/ghaziabad/
  http://www.waydm.com/in/website-development/faridabad/
  http://www.waydm.com/in/website-development/mumbai/
  http://www.waydm.com/in/website-development/pune/
  http://www.waydm.com/in/website-development/bangalore/
  http://www.waydm.com/in/website-development/hyderabad/
  http://www.waydm.com/in/website-development/chennai/


  Dedicated Server

  http://www.waydm.com/in/dedicated-server/delhi/
  http://www.waydm.com/in/dedicated-server/noida/
  http://www.waydm.com/in/dedicated-server/gurgaon/
  http://www.waydm.com/in/dedicated-server/ghaziabad/
  http://www.waydm.com/in/dedicated-server/faridabad/
  http://www.waydm.com/in/dedicated-server/pune/
  http://www.waydm.com/in/dedicated-server/bangalore/
  http://www.waydm.com/in/dedicated-server/hyderabad/
  http://www.waydm.com/in/dedicated-server/chennai/
  http://www.waydm.com/in/dedicated-server/mumbai/

  Website Hosting

  http://www.waydm.com/in/website-hosting/delhi/
  http://www.waydm.com/in/website-hosting/noida/
  http://www.waydm.com/in/website-hosting/gurgaon/
  http://www.waydm.com/in/website-hosting/ghaziabad/
  http://www.waydm.com/in/website-hosting/faridabad/
  http://www.waydm.com/in/website-hosting/mumbai/
  http://www.waydm.com/in/website-hosting/pune/
  http://www.waydm.com/in/website-hosting/bangalore/
  http://www.waydm.com/in/website-hosting/hyderabad/
  http://www.waydm.com/in/website-hosting/chennai/


  Shared Hosting

  http://www.waydm.com/in/shared-hosting/delhi/
  http://www.waydm.com/in/shared-hosting/noida/
  http://www.waydm.com/in/shared-hosting/gurgaon/
  http://www.waydm.com/in/shared-hosting/ghaziabad/
  http://www.waydm.com/in/shared-hosting/faridabad/
  http://www.waydm.com/in/shared-hosting/mumbai/
  http://www.waydm.com/in/shared-hosting/pune/
  http://www.waydm.com/in/shared-hosting/bangalore/
  http://www.waydm.com/in/shared-hosting/hyderabad/
  http://www.waydm.com/in/shared-hosting/chennai/


  VPS Hosting

  http://www.waydm.com/in/vps-hosting/delhi/
  http://www.waydm.com/in/vps-hosting/noida/
  http://www.waydm.com/in/vps-hosting/gurgaon/
  http://www.waydm.com/in/vps-hosting/ghaziabad/
  http://www.waydm.com/in/vps-hosting/faridabad/
  http://www.waydm.com/in/vps-hosting/mumbai/
  http://www.waydm.com/in/vps-hosting/pune/
  http://www.waydm.com/in/vps-hosting/bangalore/
  http://www.waydm.com/in/vps-hosting/hyderabad/
  http://www.waydm.com/in/vps-hosting/chennai/


  Cloud Hosting

  http://www.waydm.com/in/cloud-hosting/delhi/
  http://www.waydm.com/in/cloud-hosting/noida/
  http://www.waydm.com/in/cloud-hosting/gurgaon/
  http://www.waydm.com/in/cloud-hosting/ghaziabad/
  http://www.waydm.com/in/cloud-hosting/faridabad/
  http://www.waydm.com/in/cloud-hosting/mumbai/
  http://www.waydm.com/in/cloud-hosting/bangalore/
  http://www.waydm.com/in/cloud-hosting/hyderabad/
  http://www.waydm.com/in/cloud-hosting/pune/
  http://www.waydm.com/in/cloud-hosting/chennai/

  Packers and Movers India

  http://www.waydm.com/in/packers-and-movers/delhi/
  http://www.waydm.com/in/packers-and-movers/noida/
  http://www.waydm.com/in/packers-and-movers/gurgaon/
  http://www.waydm.com/in/packers-and-movers/ghaziabad/
  http://www.waydm.com/in/packers-and-movers/faridabad/
  http://www.waydm.com/in/packers-and-movers/mumbai/
  http://www.waydm.com/in/packers-and-movers/pune/
  http://www.waydm.com/in/packers-and-movers/bangalore/
  http://www.waydm.com/in/packers-and-movers/hyderabad/
  http://www.waydm.com/in/packers-and-movers/chennai/
  http://www.waydm.com/in/packers-and-movers/navi-mumbai/
  http://www.waydm.com/in/packers-and-movers/thane/

  Packers and Movers United State

  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/new-york/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/san-francisco/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/los-angeles/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/san-jose/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/honolulu/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/oakland/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/denver/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/chicago/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/buffalo/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/boston/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/california/

  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/portland/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/fort-worth/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/sacramento/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/atlanta/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/columbus/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/louisville/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/pittsburgh/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/albuquerque/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/new-orleans/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/charlotte/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/baltimore/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/cleveland/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/san-diego/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/philadelphia/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/minneapolis/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/colorado-springs/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/newark/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/san-antonio/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/indianapolis/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/houston/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/oklahoma/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/dallas/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/cincinnati/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/nashville/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/kansas-city/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/seattle/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/omaha/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/las-vegas/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/tampa/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/orlando/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/tulsa/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/memphis/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/detroit/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/austin/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/phoenix/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/miami/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/jacksonville/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/tucson/
  http://www.waydm.com/us/packers-and-movers/raleigh/

 3. Posted 13 July 2017 at 13:38:02

  Quickbooks Support Phone Number,
  Quickbooks Tech Support Number,
  Quickbooks Support Number,
  Quickbooks Technical Support Number,
  Quickbooks Tech Support Phone Number,
  Quickbooks Technical Support Phone Number,
  Quickbooks Customer Service Phone Number,
  Quickbooks Customer Service Number,


  http://www.quickbookssupportphone-number.com/

 4. Posted 13 July 2017 at 13:41:22

  Quicken Support Phone Number,
  Quicken Tech Support Number,
  Quicken Support Number,
  Quicken Technical Support Number,
  Quicken Tech Support Phone Number,
  Quicken Technical Support Phone Number,
  Quicken Customer Service Phone Number,
  Quicken Customer Service Number,


  http://www.quicken.support-phonenumber.com/

 5. Posted 13 July 2017 at 13:43:21

  Sage Support Phone Number,
  Sage Tech Support Number,
  Sage Support Number,
  Sage Technical Support Number,
  Sage Tech Support Phone Number,
  Sage Technical Support Phone Number,
  Sage Customer Service Phone Number,
  Sage Customer Service Number,


  http://www.sage.support-phonenumber.com/

 6. Posted 16 August 2017 at 07:11:39


  http://quickbookstech.supportphone-number.com/

  http://quickentech.supportphone-number.com/

  http://sagetech.supportphone-number.com/

 7. Posted 16 August 2017 at 07:13:11


  http://quickbookstech.supportphone-number.com/

  http://quickentech.supportphone-number.com/

  http://sagetech.supportphone-number.com/

 8. Posted 16 August 2017 at 07:34:56

  http://www.accountingpre.com/phone-number/quickbooks/

  http://www.accountingpre.com/phone-number/quicken/

  http://www.accountingpre.com/phone-number/sage/

 9. Posted 16 August 2017 at 07:45:07

  Packers and Movers New York
  http://www.packersandmoversnewyork.us/

 10. Posted 13 March 2018 at 14:56:22

  I might suggest solely beneficial in addition to trusted facts, and so find it:

 11. Posted 15 March 2018 at 12:17:59

  For this web site, you will see our account, remember to go through this info.

 12. Posted 17 March 2018 at 08:43:21

  I personally use them exclusively high-quality elements : you will notice these folks during:

 13. Posted 17 March 2018 at 08:54:44

  Such sites are important because they provide a large dose of useful information ...

 14. Posted 29 August 2018 at 08:22:31

  Hey there,
  I would like to say your writing style is so professional. I found you put your efforts and research knowledge in your all post. I like your writing style. Do you know about advanced identity protector that is a fake software and generating fake warning through pop-ups? Once they pop up a warning message on your computer screen, it will display a piece of advice to fix these errors by using the paid version of Advanced Identity Protector. Stay away from it.

 15. Posted 08 September 2018 at 03:53:33

  Wonderful blog post. This is absolute magic from you! I have never seen a more wonderful post than this one. You've really made my day today with this. I hope you keep this up

Post a comment